NÁVRH – VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

NÁVRH – VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

NÁVRH – VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

NÁVRH – VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

NÁVRH – VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

NÁVRH – VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

NÁVRH – VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

NÁVRH – VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

NÁVRH – VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

NÁVRH – VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

NÁVRH – VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

NÁVRH – VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce