Rýchle správy
Home > Povinné zverejnovanie

Povinné zverejnovanie

Výzva na predkladanie ponúk “Sanácia skládky na Pažiti”

v súvislosti s obstarávaním tovarov, stavebných prác ...

Read More »

Ostatné

Upovedomenie účastníkov konania AM/299/2018 o ...

Read More »

Majetok obce

Read More »

Faktúry

Faktúry 2021 Faktúry 2020

Read More »

Zmluvy

Read More »

Záverečný účet

Individuálna výročná správa r. 2016 ...

Read More »

Rozpočet obce

Návrh rozpočtu príjem 2019- 2021 ...

Read More »

Objednávky

Read More »

VÝZVA NA SÚŤAŽ

Výzva na súťaž podľa ustanovení ...

Read More »