Rozpočet obce

Návrh rozpočtu príjem 2019- 2021 tu

Návrh rozpočtu výdavky 2019 – 2021 tu

Názov
Názov
Návrh rozpočtu 2022 -2024 - pdf
Návrh rozpočtu 2022-2024 - pdf
Rozpočet 2021 - 2023 - pdf
Rozpočet Príjmov 2015-2017 - pdf
Rozpočet príjmov 2017 - 2019 - pdf
Rozpočet Výdavkov 2015-2017 - pdf
Rozpočet výdavkov 2017 - 2019 - pdf
Výročná správa - pdf