Zápisnica 9/2023

Zverejnená zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 18.9.2023

zápisnica 9-2023