Zápisnica OZ 12/2023

Zverejnená zápisnica z riadneho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 14.12.2023

zápisnica 12-2023