Rýchle správy

Faktúry

Faktúry 2021

DokWebDatZ10CelDatU10Naz
2021000001elektrina - OcUVO07.01.202107.01.2021645.02
2021000002stravné lístky + poplatky07.01.2021975.5407.01.2021UP Slovensko
2021000003kancelárske potreby-tlaèivá002100034011.01.202180.9935710691
2021000004zber biologicky rozlož.kuch.odpad14.01.20211222.01.2021biomarina-biowaste s.r.o.
2021000005material na údržbu kosaèiek a píly14.01.202175.7615.01.2021Vlastimil Šiška-LESTECH
2021000006údržba píly14.01.202173.0615.01.2021Vlastimil Šiška-LESTECH
2021000007aktualizácia+servis-programŠJ418.01.20214818.01.2021SOFT-GL s.r.o.
2021000008úètovné súvzažnosti-online kniha18.01.2021100.218.01.2021VErlag Dashofer
2021000009plyn-OcU861038387712.01.202125735815256
2021000010kancelárske potreby-zakladaèe002106055918.01.2021035843136
2021000011toner - MŠ22.01.202118.922.01.2021CAMEA computer systems
2021000012tlaèivá - dochádzka22.01.20211.6922.01.2021Lamitec
2021000013resprespirátory 50 ks22.01.20214822.01.2021
2021000014štarotovací sprrej 400ml/GP22.01.20211822.01.2021Vlastimil Šiška-LESTECH
2021000015Verejná správa SR - roèný prístup09.02.2021165Poradca podnikate¾a
2021000016nádoby na BIO odpad155 ks09.02.202131809.02.2021
2021000017ŠJ - vývoz bioodpadu09.02.20211209.02.2021biomarina-biowaste s.r.o.
2021000018konzultácia-Ochrana osobných údajov 202009.02.20219009.02.20213MH
2021000019dolneotrokovce_1 (The Hosting)09.02.202180.24Websupport. s.r.o.
2021000020dopravné služby-1/2109.02.202152.0709.02.2021ARRIVA Nitra
2021000021plyn- OCU869751915201.02.202124935815256
2021000022elektrina - VO09.02.202109.02.2021532.83
2021000023dopravné služby - 01/2109.02.2021187.5109.02.2021ARRIVA Trnava
2021000024www.cintoriny.sk 202109.02.202120.709.02.2021TOPSET Solutions s.r.o.
2021000025aktualizácia programov-Registratúra000121023431.01.2021155.446919805
2021000026telekomunikaèné služby09.02.202164.5709.02.2021Slovak Telekom
2021000027telekomunikaèné služby - MŠ09.02.202119.9909.02.2021Slovak Telekom
2021000028vývoz odpadu - 01/202109.02.2021898.9209.02.2021FCC Trnava
2021000029doména dolneotrokovce.sk09.02.202114.27EXO Technologies
2021000030roèná licencia aplikácie elo.sk10.02.2021120Odpadový hospodár
2021000031odpadová nádoba na toner11.02.20213312.02.2021Wtrade - Marián Ondrejka
2021000032oprava osvetlenia v dome smútku26.02.2021293.9226.02.2021Martin TRESA - M&T
2021000033telekomunikaèné slžby25.02.202141.5926.02.2021Slovak Telekom
2021000034demontហvianoèného osvetlenia v obci26.02.202167.926.02.2021Elektro LIGHT
2021000035dopravné služby - 2/2105.03.202152.0710.03.2021ARRIVA Nitra
2021000036dopravné služby-2/2105.03.2021199.410.03.2021ARRIVA Trnava
2021000037biolog.rozlož.kuchyn.odpad-ŠJ05.03.20211210.03.2021biomarina-biowaste s.r.o.
2021000038penetraèný lak na opravu ciest05.03.202153.1410.03.2021SAMOSTAV s.r.o.
2021000039kuchynský odpad - 02/202105.03.2021182.410.03.2021ESPIK Group
2021000040kuchynský odpad-01/202105.03.2021136.804.03.2021ESPIK Group
2021000041plechy na èakáreò-rázcestie08.03.2021205.5BLACHOTRAPEZ
2021000042plyn-OcU817076888601.03.202123435815256
2021000043eletrina-VOšatne10.03.202110.03.2021532.83
2021000044telekomunikaèné služby-OcU10.03.202164.5710.03.2021Slovak Telekom
2021000045telekomunikaèné služby-MŠ10.03.202119.9910.03.2021Slovak Telekom
2021000046vývoz odpadu - 02/202112.03.2021954.9912.03.2021FCC Trnava
2021000047skrutky - èakáreò-rázcestie16.03.202138BLACHOTRAPEZ
2021000048generátor elektriny16.03.2021289.8915.03.2021SCHETELIG CE s.r.o.
2021000049telekomunikaèné služby -mobil19.03.202140.9919.03.2021Slovak Telekom
2021000050MŠ-tonery002110147123.03.202178.7403512886
2021000051oprava miestneho rozhlasu30.03.2021297.630.03.2021Brodek a spol.
2021000052dopravné služby - 3/2108.04.2021231.5308.04.2021ARRIVA Trnava
2021000053telekomunikaèné služby08.04.202119.9908.04.2021Slovak Telekom
2021000054telekomunikaèné služby-OcU08.04.202164.5708.04.2021Slovak Telekom
2021000055dopravné služby08.04.202152.0708.04.2021ARRIVA Nitra
2021000056plyn-OCU876528521601.04.202112935815256
2021000057elektrina-VODS08.04.202108.04.2021532.83
2021000058zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad08.04.202122808.04.2021ESPIK Group
2021000059kuchynský odpad-ŠJ08.04.20211208.04.2021biomarina-biowaste s.r.o.
2021000060utierky papierové202100686722.03.202187.7846082182
2021000061utierky papierové102021170731.03.202161.4651170451
2021000062ŠJ-potraviny15.04.2021239.76ANMIZE s.r.o.
2021000063MŠ-uèebná pomôcka-Kuliferdo19.04.202122RAABE
2021000064deratizácia verejných budov a priestorov19.04.2021676Jašter
2021000065vývoz a uskladnenie odpadu19.04.2021982.74FCC Trnava
2021000066tonery do tlaèiarne - 2 kx19.04.202162.97Originálne tonery
2021000067voda-OcU221100271612.04.2021036252484
2021000068mobil-slovak telekom22.04.202142.19Slovak Telekom

Faktúry 2020

DokWebDatZ10CelDatU10Naz
2020000001elektrina-VOOCU07.01.202007.01.2020691.51
2020000002stravné lístky07.01.20202015.5407.01.2020UP Slovensko
2020000003údržba okien a dverí - OCU000020200110.01.202015050751875
2020000004dokumentácia GDPR17.01.202063020.01.20203MH
2020000005tlaèivá002020205316.01.202021.2717644429
2020000006kancelárske potreby17.01.202082.8416.01.2020Activa Slovakia
2020000007ŠJ-kontolá váh a závaží17.01.20204220.01.2020Slovenská legálna metroló
2020000008plyn-MŠ + OcU17.01.202034420.01.2020SPP
2020000009aktualizácia+servis programu ŠJ417.01.202039.2420.01.2020SOFT-GL s.r.o.
2020000010tlaèivá031020021314.01.202059.6436355160
2020000011dopravné služby-1/202020.01.202052.0720.01.2020ARRIVA Nitra
2020000012MŠ-èistenie rohože-1/2027.01.202012.303.02.2020CWS-boco Slovensko
2020000013projekt protipožiarnej ochrany31.01.202025003.02.2020Peter BOKOR
2020000014preprava osôb-Dunajská Streda31.01.2020342.7203.02.2020AUTODOPRAVA - JOKR
2020000015elektrina-OCUDS15.02.202028.01.2020645.02
2020000016Hlohovec z neba - kniha-35 ks12.02.2020247.513.02.2020CBS spol. s.r.o.
2020000017demontហvianoènej výzdoby12.02.2020266.8913.02.2020Elektro LIGHT
2020000018SOZA-hudba reprodukovaná rozhlasom12.02.202014.2813.02.2020SOZA
2020000019dopravné služby-1/20-Trnava12.02.2020165.7313.02.2020ARRIVA Trnava
2020000020telekomunikaèné poplatky-MŠ12.02.202019.9913.02.2020Slovak Telekom
2020000021telekomunikaèné služby-OcU12.02.202064.5713.02.2020Slovak Telekom
2020000022plyn-OcU868749577101.02.202033435815256
2020000023nastavenie èerpadla-MŠ12.02.20205513.02.2020Ladislav Nagy
2020000024ŠJ - potraviny12.02.2020246.4206.02.2020Pavol Táborský a spol.
2020000025vypracovanie a hodnotenie rizík000020000610.02.202025233431256
2020000026vývoz a uskladnenie odpadu-1/202012.02.2020888.1413.02.2020FCC Trnava
2020000027VSSR-roèný prístup13.02.202016531.03.2020Poradca podnikate¾a
2020000028dopravné služby-2/202013.02.202052.0719.02.2020ARRIVA Nitra
2020000029kancelárske potreby19.02.202062.0819.02.2020Lamitec
2020000030Al lišta - predajòa19.02.2020719.02.2020Kovovýroba a obchod
2020000031rekonštrukcia elektroinštalácie-obchod20.02.2020150020.02.2020Martin TRESA - M&T
2020000032oprava havarijného stavu elektro.-sklad20.02.202060031.03.2020Martin TRESA - M&T
2020000033telekomunikaèné služby20.02.202039.5820.02.2020Slovak Telekom
2020000034vlajky EUObecná20.02.202020.02.202078.7
2020000035roèná licencia aplikácie elo.sk - odpady20.02.202012031.03.2020Odpadový hospodár
2020000036biol.rozl.odpad-1.-2./202024.02.20202426.02.2020biomarina-biowaste s.r.o.
2020000037vypilovanie náletových drevín24.02.202015026.02.2020Erik Péli
2020000038Rohož - MŠ27.02.202012.304.03.2020CWS-boco Slovensko
2020000039bábkové divadlo - MŠ27.02.20207004.03.2020Bábkové divadlo - LIENKA
2020000040volebná zástena - 2 ks02.03.202010002.03.2020Kupec Peter
2020000041plyn- MŠ869721104801.03.202031535815256
2020000042elektrina-OcUDS04.03.202004.03.2020645.02
2020000043publikácia - úètovné súvsažnosti10.03.20203311.03.2020ZMO
2020000044dopravné služby - 2/202010.03.2020176.3811.03.2020ARRIVA Trnava
2020000045telekomunikaèné poplatky-mš10.03.202019.9911.03.2020Slovak Telekom
2020000046telekomunikaèné služby-OcU10.03.202064.5711.03.2020Slovak Telekom
2020000047vývoz a triedenie odpadu13.03.2020864.2313.03.2020FCC Trnava
2020000048stavebné práce - suterén - obchod13.03.2020126413.03.2020RGE DESING
2020000049dopravné služby- Nitra - 3/2019.03.202052.0720.03.2020ARRIVA Nitra
2020000050aktualizácia - REGISTRATURA19.03.2020155.420.03.2020TOPSET Solutions s.r.o.
2020000051www.cintoriny.sk-zverejòovanie19.03.202020.720.03.2020TOPSET Solutions s.r.o.
2020000052hygienické potreby002001460018.03.2020204.5935710691
2020000053odborné poradenstvo-registratúra27.03.202017527.03.2020Mgr. Réka Lanèarièová Nagyová
2020000054ochranné rúška-100 ks27.03.202027027.03.2020Krajèírstvo
2020000055rohož-MŠ-3/2027.03.20206.1627.03.2020CWS-boco Slovensko
2020000056úèastnícky poplatok-odpadové hospodárstv27.03.20204027.03.2020Mikroregion 11 Plus
2020000057mobil-ST27.03.202039.9927.03.2020Slovak Telekom
2020000058poradenské služby -doplnenie dokum. OOÚ03.04.20209.603.04.20203MH
2020000059toner do tlaèiarne - 2 ks03.04.202022.330.06.2020CAMEA computer systems
2020000060vykonanie prác technika požiarnej ochran03.04.20206003.04.2020SOMO-Peovský Jozef
2020000061elektrina - OcUVO03.04.202003.04.2020645.02
2020000062plyn-OcU864884336701.04.202017235815256
2020000063ŠJ-potraviny03.04.2020180.2404.04.2020Pavol Táborský a spol.
2020000064dopravné služby-3/202014.04.2020219.7114.04.2020ARRIVA Trnava
2020000065projektová dokumentácia-WC+kuchyòa14.04.2020120014.04.2020DOMBI s.r.o.
2020000066telekomunikaèné služby-OcU14.04.202064.5714.04.2020Slovak Telekom
2020000067telekomunikaèné služby-MŠ14.04.202019.9914.04.2020Slovak Telekom
2020000068tlaèivá-REGOB14.04.202038.7214.04.2020Centrum polygrafických služieb
2020000069ŠJ-potraviny14.04.202095.9606.04.2020Pavol Táborský a spol.
2020000070lanklanko14.04.2020102.7814.04.2020
2020000071voda-OcU220100138807.04.202030.3836252484
2020000072doména dolneotrokovce.sk14.04.202014.2730.06.2020EXO Technologies
2020000073dolneotrokovce_1 (The Hosting)14.04.202071.0230.06.2020Websupport. s.r.o.
2020000074úètovné súvzažnosti-on-line14.04.2020178.230.06.2020VErlag Dashofer
2020000075vývoz a uskladnenie odpadu-3/2027.04.2020998.8129.04.2020FCC Trnava
2020000076mobil-ST27.04.202038.4729.04.2020Slovak Telekom
2020000077materiál na opravu kosaèky27.04.2020362.4729.04.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000078dopravné služby-4/202027.04.202052.0729.04.2020ARRIVA Nitra
2020000079drvenie drevného odpadu28.04.202030029.04.2020Erik Péli
2020000080žacia hlava na krovinorez28.04.202040.7529.04.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000081oprava krovinorezu10.05.202082.0215.05.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000082telekomunikaèné služby - MŠ10.05.202019.9915.05.2020Slovak Telekom
2020000083telekomunikaèné služby - OcU10.05.202064.5715.05.2020Slovak Telekom
2020000084elektrina10.05.2020645.0215.05.2020MAGNA ENERGIA
2020000085plyn10.05.20206715.05.2020SPP
2020000086dopravné služby-4/202010.05.2020226.5615.05.2020ARRIVA Trnava
2020000087mapový portál obce-aktual.poplatok roèný15.05.202027015.05.2020MAPA Slovakia Digital
2020000088vývoz odpadu15.05.2020997.0715.05.2020FCC Trnava
2020000089telekomunikaèné služby24.05.202038.4727.05.2020Slovak Telekom
2020000090dopravné služby - 5/2024.05.202052.0727.05.2020ARRIVA Nitra
2020000091oprava kosaèky27.05.202096.8327.05.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000092RHPoprava RHP09.06.202026.05.2020246
2020000093audit úètovnej závierky za rok 201901.06.202090002.06.2020Ing. Adamkoviè Jozef
2020000094elektrina - OcUVO02.06.202002.06.2020645.02
2020000095plyn - Ocu870698908201.06.20203435815256
2020000096tlaèivá a kancelárske potreby02.06.2020100.9102.06.2020CONNECT
2020000097dopravné služby - 5/2005.06.2020167.7710.06.2020ARRIVA Trnava
2020000098tendernet-e-trhovisko05.06.202012010.06.2020TENDERnet s.r.o.
2020000099vývoz a uskladnenie odpadu 5/2010.06.20201237.5610.06.2020FCC Trnava
2020000100telekomunikaèné služby-MŠ10.06.202019.9910.06.2020Slovak Telekom
2020000101telekomunikaèné služby-OcU10.06.202064.5710.06.2020Slovak Telekom
2020000102biologický odpad24.06.20204824.06.2020biomarina-biowaste s.r.o.
2020000103MŠ-èistenie rohože24.06.202012.6224.06.2020CWS-boco Slovensko
2020000104telekomunikaèné služby-mobil24.06.202042.0624.06.2020Slovak Telekom
2020000105tlaèiareò-Konica Minolta24.06.20201.224.06.2020KONICA Minolta Slovakia
2020000106dopravné služby-6/202029.06.202052.0729.06.2020ARRIVA Nitra
2020000107mreže na obchod-materiál29.06.2020105.7330.06.2020UMAKOV Group
2020000108lecencia - softvér TENDERnet29.06.202018029.06.2020TENDERnet s.r.o.
2020000109dopravné služby - 6/202003.07.2020178.1903.07.2020ARRIVA Trnava
2020000110plyn-MŠ a OcU03.07.20203203.07.2020SPP
2020000111elektrina-VOOcU03.07.202003.07.2020645.02
2020000112kancelárske potreby-papier103201250830.06.202057.8835787180
2020000113online videokurz-zverejòovanie10.07.2020106.813.07.2020Nakladate¾stvo FORUM
2020000114biologicky odpad-7/2010.07.20201213.07.2020biomarina-biowaste s.r.o.
2020000115telekomunikaèné služby-MŠ10.07.202019.9913.07.2020Slovak Telekom
2020000116telekomunikaèné služby-OcU10.07.202064.5713.07.2020Slovak Telekom
2020000117ŠJ - potraviny - 7/202017.07.202076.0416.07.2020ANMIZE s.r.o.
2020000118ŠJ - potraviny - 6/202017.07.2020136.3816.07.2020ANMIZE s.r.o.
2020000119vytriedenie odpadu17.07.2020464.7817.07.2020FCC Trnava
2020000120vývoz odpadu - 06/202017.07.2020577.3717.07.2020FCC Trnava
2020000121toner+kancelársky papier17.07.202035.6831.12.2020Ledum Kamara SK
2020000122toner do tlaèiarne27.07.202026.2131.12.2020Originálne tonery
2020000123dopravné služby-júl 202027.07.202052.0729.07.2020ARRIVA Nitra
2020000124telkomunikaèné služby-mobil27.07.202041.5929.07.2020Slovak Telekom
2020000125voda-OcU29.07.202013.429.07.2020
2020000126elektrina-VO07.08.202007.08.2020645.02
2020000127plyn-OCU868767951701.08.20203235815256
2020000128dopravné služby-7/2007.08.2020222.3107.08.2020ARRIVA Trnava
2020000129telekomunikaèné služby-OCU07.08.202065.207.08.2020Slovak Telekom
2020000130telekomunikaèné služby-MŠ07.08.202019.9907.08.2020Slovak Telekom
2020000131vývoz a triedenie odpadu19.08.2020971.6319.08.2020FCC Trnava
2020000132dopravné služby-8/202019.08.202052.0719.08.2020ARRIVA Nitra
2020000133práce bágrom000002202024.08.202020533429901
2020000134èistenie kanálov-Budín000003202024.08.202042033429901
2020000135tlekomunkaèné služby-mobil28.08.202043.3928.08.2020Slovak Telekom
2020000136postrekovaè-rosiè na dezinfekciu28.08.2020298.828.08.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000137materiál na upevnienie tabú¾09.09.2020167.8809.09.2020COMSIT Leopoldov
2020000138dopravné služby-8/202009.09.2020200.9209.09.2020ARRIVA Trnava
2020000139elektrina-VO09.09.202009.09.2020645.02
2020000140plyn-OcU868770539101.09.20205535815256
2020000141telekomunikaèné služby-MŠ09.09.202019.9909.09.2020Slovak Telekom
2020000142telekomunikaèné služby-OcU09.09.202064.8509.09.2020Slovak Telekom
2020000143pr.rpracovné rukavice-10 ks10.09.20204711.09.2020
2020000144lanko žacie - 240 m11.09.202051.8211.09.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000145vývoz a uskladnenie odpadu-08/202011.09.20201014.4211.09.2020FCC Trnava
2020000146mobil22.09.202042.1922.09.2020Slovak Telekom
2020000147vysávaè na okná + èist.prostriedky22.09.20206131.12.2020Superdiskont s.r.o.
2020000148dopravné služby-9/202022.09.202052.0722.09.2020ARRIVA Nitra
2020000149oprava kosaèky STIGA30.09.2020195.4901.10.2020Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000150údržba èerpadla a kotla - MŠ30.09.202017001.10.2020Ladislav Nagy
2020000151bezdotykový dávkovaè na dezinfekcu+bater07.10.202036.407.10.2020ROBOT WORLD
2020000152kancelárske potreby002020248502.10.202055.717644429
2020000153stravovacie poukážky07.10.2020975.5408.10.2020UP Slovensko
2020000154biologicky rozl.odpad-10/2007.10.20201208.10.2020biomarina-biowaste s.r.o.
2020000155dopravné služby-9/2007.10.2020190.2808.10.2020ARRIVA Trnava
2020000156elektrina-VOOcU07.10.202007.10.2020645.02
2020000157plyn- OcU869741114701.10.202016635815256
2020000158èistenie rohože-MŠ08.10.202012.6209.10.2020CWS-boco Slovensko
2020000159telekomunikaèné služby-MŠ08.10.202019.9909.10.2020Slovak Telekom
2020000160telekomunikaèné služby-OcU08.10.202064.5709.10.2020Slovak Telekom
2020000161ŠJ - potraviny08.10.2020349.8212.10.2020ANMIZE s.r.o.
2020000162voda-OcUDS27.10.202013.10.202053.64
2020000163vývoz a uskladnenie odpadu14.10.2020985.5220.10.2020FCC Trnava
2020000164dopravné služby-10/2020.10.202052.0720.10.2020ARRIVA Nitra
2020000165publikácie-zákony 202020.10.202056.820.10.2020Poradca s.r.o.
2020000166MŠ-rohož-10/2016.11.202012.6215.11.2020CWS-boco Slovensko
2020000167balíèek dôchodcom-67 ks16.11.2020636.515.11.2020Jašter
2020000168kontrola bezpeènosti dets.ihriska-MŠ16.11.2020173.8815.11.2020EKOTEC spol. s r.o.
2020000169telekomunikaèné služby-mobil16.11.202043.0915.11.2020Slovak Telekom
2020000170telekomunikaèné služby-MŠ16.11.202019.9915.11.2020Slovak Telekom
2020000171MŠ-duo licencia-Nový ŠVP16.11.202010815.11.2020Ján Pecho
2020000172dopravné služby-10/2016.11.2020194.2415.11.2020ARRIVA Trnava
2020000173plyn-MŠ879402069601.11.202027435815256
2020000174elektrina-VO16.11.202016.11.2020645.02
2020000175vývoz a vytriedenie odpadu-10/2016.11.20201262.4315.11.2020FCC Trnava
2020000176telekomunikaèné služby-OcU16.11.202064.5715.11.2020Slovak Telekom
2020000177potraviny-ŠJ18.11.2020363.2830.11.2020ANMIZE s.r.o.
2020000178kontajner na odpad-železo a nábytok18.11.2020250.820.11.2020METALUX s.r.o.
2020000179materiál na zástavku-rázcestie18.11.202031.9719.11.2020TECHMAT
2020000180publikácia-verejná správa-202124.11.20201831.12.2020Poradca s.r.o.
2020000181zákony-202124.11.202034.631.12.2020Poradca s.r.o.
2020000182papierové tašky-Mikulášblahožela24.11.202071.6225.11.2020
2020000183telekomunikaèné služby24.11.202045.9825.11.2020Slovak Telekom
2020000184KEO-licencia-202124.11.2020194.0525.11.2020KEO
2020000185MŠ-èistenie rohože25.11.20206.3125.11.2020CWS-boco Slovensko
2020000186dopravné služby - 11/2027.11.202052.0727.11.2020ARRIVA Nitra
2020000187plyn-MŠ630023998501.12.202032335815256
2020000188elektrina-VOOcU03.12.202003.12.2020645.02
2020000189úètovný expert vo verejnej správe03.12.2020259.203.12.2020VErlag Dashofer
2020000190asfalt na opravu ciest10.12.20201998.7214.12.2020BIBO elektro
2020000191osvetlenie veže kostola - verejné osvetl10.12.2020489.6414.12.2020Elektro LIGHT
2020000192ŠJ - potraviny10.12.2020289.504.12.2020ANMIZE s.r.o.
2020000193dopravné služby 11/2010.12.2020189.8814.12.2020ARRIVA Trnava
2020000194stravné lístky zo sociálneho fondu10.12.20201235.5414.12.2020UP Slovensko
2020000195telekomunikaèné služby-OcU10.12.202064.5714.12.2020Slovak Telekom
2020000196telekomunikaèné služby-MŠ10.12.202019.9914.12.2020Slovak Telekom
2020000197vývoz odpadu - 11/2010.12.20201001.1114.12.2020FCC Trnava
2020000198posudzujúci zdr.prac.soc.služ.-IV.Q.202014.12.202013.514.12.2020Mesto Leopoldov
2020000199MŠ-èistenie rohože-12/2014.12.20206.3114.12.2020CWS-boco Slovensko
2020000200bioodpad-12/2016.12.20201216.12.2020biomarina-biowaste s.r.o.
2020000201ŠJ - potraviny30.12.2020231.7518.12.2020ANMIZE s.r.o.
2020000202poplatok-roèné vedenie úètu majite¾a CP30.12.202044.5916.12.2020Prima banka Slovensko
2020000203dopravné služby - 12/2030.12.202052.0730.12.2020ARRIVA Nitra
2020000204modernizácia verejného osvetlenia30.12.20205594.1230.12.2020Elektro LIGHT
2020000205nádoby na biolog.odpad- 2 ks30.12.202057.630.12.2020ESPIK Group
2020000206montហvianoèného osvetlenia31.12.2020393.73Elektro LIGHT
2020000207telekomunikaèné služby-mobil30.12.202042.79Slovak Telekom
2020000208dopravné služby - 12/2030.12.2020169.54ARRIVA Trnava
2020000209telekomunikaèné služby-12/2031.12.202064.57Slovak Telekom
2020000210telekomunikaèné služby-12/2031.12.202019.99Slovak Telekom
2020000211vývoz odpadu - 12/202031.12.20201019.16FCC Trnava
2020000212biolog. rozložite¾ný odpad31.12.202012biomarina-biowaste s.r.o.
2020000213aktualizácia programov-Registratúra31.12.20204.2TOPSET Solutions s.r.o.
2020000214voda-OcUšatne28.01.202114.01.20210
2020000215telekomunikaèné služby-mobil31.12.202043.99Slovak Telekom
2020000216vavyžovaèka nožov kosaèiek31.12.202094.43Vlastimil Šiška-LESTECH
2020000217SSDSSD disk do tlaèiarne31.12.202092.431.12.2020
2020000218Nitrianská pahorkatina-skladaná mapa 7831.12.2020217.231.12.2020VKÚ Harmanec

Faktúry 2019

DokWebDatZ10CelDatU10Naz
2019000001elektrina-1/201908.01.2019535.711.01.2019MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000002stravné lístky + poplatok08.01.20191455.5411.01.2019LeCheque Dejeneur
2019000003údržba okien a dverí - OcÚ + MŠ11.01.201915011.01.2019Papilion plus, s.r.o.
2019000004biolog.rozl. odpad- 1/201915.01.20191215.01.2019biomarina-biowaste s.r.o.
2019000005aktualizácia programu ŠJ14-201921.01.201939.2421.01.2019SOFT-GL s.r.o.
2019000006súprava pre podporu recyklovania-120 ks21.01.201948021.01.2019Print Factory s.r.o.
2019000007plyn-OcÚ + MŠ - 1/201921.01.201929421.01.2019SPP, a.s.
2019000008telekomunikačné služby-mobil25.01.201937.4828.01.2019SPP, a.s.
2019000009dolneotrokovce_1 (The Hosting)31.01.201978.604.04.2019Websupport. s.r.o.
2019000010čistenie rohože- 1/201931.01.20191201.02.2019CWS-boco Slovensko, s.r.o.
20190000112x stolná lampa, zásobník na dokumenty31.01.201998.401.02.2019B2B Partner s.r.o.
2019000012toner+Power Cube 2 ks31.01.201954.601.02.2019CAMEA computer systems, a.s.
2019000013ŠJ-potraviny04.02.2019286.5304.02.2019Zdenka Tamajková
2019000014doména dolneotrokovce.sk04.02.201914.2704.04.2019EXO Technologies
2019000015telekomunikačné služby - OcU08.02.201933.5912.02.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000016telekomunikačné služby-MŠ08.02.201919.9912.02.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000017publikácie-DP 2018, odvody poistného08.02.20192312.02.2019Poradca s.r.o.
2019000018plyn- OcÚ + MŠ08.02.201928412.02.2019SPP, a.s.
2019000019odhŕňanie snehu08.02.201956.412.02.2019Poľnohospodárske družstvo
2019000020elektrina-VO,OcÚ,MŠ,DS,šatne08.02.2019585.0412.02.2019MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000021aktualizácie zákonov 201911.02.201934.601.02.2019Poradca s.r.o.
2019000022hudba reprodukovaná rozhlasom12.02.201914.2812.02.2019SOZA
2019000023kovový regál - 4 ks - kultúrny dom12.02.201955612.02.2019CZEMAG a.s.
2019000024vývoz a zneškodnenie odpadu12.02.2019645.5412.02.2019FCC Trnava
2019000025dopravné služby - 1/201915.02.2019222.2315.02.2019ARRIVA Trnava, a.s.
2019000026kancelárske potreby-rýchloviazače,obálky15.02.2019104.3915.02.2019OFFICE DEPOT
2019000027ST-mobil22.02.201937.4822.02.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000028zber bioodpadu-2/201922.02.20191222.02.2019biomarina-biowaste s.r.o.
2019000029príručka mzd.účtovníčky, zákonník práce25.02.20193026.02.2019Poradca s.r.o.
2019000030hygienické potreby-papierové uteráky, my25.02.201954.3714.02.2019Merida Bratislava
2019000031bateria do kosačky27.02.201977.5628.02.2019Vlastimil Šiška-LESTECH
2019000032MŠ-čistenie rohože28.02.2019628.02.2019CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2019000033ŠJ-potraviny05.03.2019258.6105.03.2019Zdenka Tamajková
2019000034elektrina- VO, OcÚ, MŠ, šatne,DS05.03.2019585.0412.03.2019MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000035plyn-3/201911.03.201926812.03.2019SPP, a.s.
2019000036telekomunikačné služby-3/201911.03.201919.9912.03.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000037telekomunikačné služby-3/201911.03.201933.5912.03.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000038odovoz a zneškodnenie odpadu-2/201912.03.2019729.9112.03.2019FCC Trnava
2019000039dopravné služby-2/201912.03.2019200.8112.03.2019ARRIVA Trnava, a.s.
2019000040autobusové spoje-1,2/201920.03.2019100.821.03.2019ARRIVA Nitra, a.s.
2019000041autobusové spoje-3/201920.03.201952.0721.03.2019ARRIVA Nitra, a.s.
2019000042biologický odpad-3/201920.03.20191221.03.2019biomarina-biowaste s.r.o.
2019000043oprava verejného osvetlenia21.03.2019133.7421.03.2019Elektro LIGHT
2019000044čistenie rohože - MŠ29.03.20191201.04.2019CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2019000045mobil-ST29.03.201937.7801.04.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000046tonery do tlačiarní29.03.201929.5201.04.2019Damedis
2019000047MŠ- PC HP COMPAQ 6300 Pro SFF29.03.201919901.04.2019ATECH.NET
2019000048ŠJ-potraviny03.04.2019300.4203.04.2019Zdenka Tamajková
2019000049www.cintoriny.sk03.04.201920.703.04.2019TOPSET Solutions s.r.o.
2019000050aktualizácia programov-Cintorín, Registr03.04.2019155.403.04.2019TOPSET Solutions s.r.o.
2019000051plyn-OcÚ + MŠ03.04.201914703.04.2019SPP, a.s.
2019000052elektrina-VO,DS,OcU,MŠ,šatne03.04.2019585.0403.04.2019MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000053dopravné služby-3/1910.04.2019194.3410.04.2019ARRIVA Trnava, a.s.
2019000054vývoz a uskladnenie odpadu10.04.2019796.9510.04.2019FCC Trnava
2019000055telekomunikačné služby10.04.201919.9910.04.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000056telekomunikačné služby-OCU10.04.201933.5910.04.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000057biol.rozl.kuchy.odpad10.04.20191210.04.2019biomarina-biowaste s.r.o.
2019000058pečiatka-zákl.kontrola-4x15.04.201911015.04.2019FaxCopy
2019000059autobusové spoje-4/201917.04.201952.0730.04.2019ARRIVA Nitra, a.s.
2019000060ŠJ-potraviny23.04.2019357.8323.04.2019Zdenka Tamajková
2019000061slovak Telekom-mobil24.04.201941.6830.04.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000062MŠ-čistenie rohože24.04.20191230.04.2019CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2019000063oprava kosačky24.04.2019131.8630.04.2019Vlastimil Šiška-LESTECH
2019000064oprava prístrešku šatní - strešná krytin30.04.2019669.5710.04.2019BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
2019000065elektrina-/201906.05.2019585.0406.05.2019MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000066dopravné služby-4/201906.05.2019182.9606.05.2019ARRIVA Trnava, a.s.
2019000067oprava verejného osvetlenia06.05.2019282.7206.05.2019Elektro LIGHT
2019000068plyn06.05.20195706.05.2019SPP, a.s.
2019000069telekomunikačné služby-MŠ14.05.201919.9915.05.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000070telekomunikačné služby-OcÚ14.05.201933.5915.05.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000071vývoz odpadu - 4/201914.05.2019810.3915.05.2019FCC Trnava
2019000072dopravné služby - 5/201920.05.201952.0720.05.2019ARRIVA Nitra, a.s.
2019000073zber bioodpadu 5/201920.05.20191220.05.2019biomarina-biowaste s.r.o.
2019000074voda-OcU,MŠ,cintorín20.05.201947.0520.05.2019TAVOS, a.s.
2019000075mapový portál-201920.05.201927020.05.2019MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2019000076publikácie - dane20.05.20192220.05.2019Poradca s.r.o.
2019000077MDD-ceny pre deti20.05.201977.85ASCONA
2019000078MDD-ceny pre deti20.05.201987.15Danill
2019000079MDD-ceny pre deti20.05.201981.85ORIGINAL TRADE s.r.o.
2019000080kancelárske potreby-voľby22.05.201974.5222.05.2019OFFICE DEPOT
2019000081mobil-ST22.05.201939.2822.05.2019Slovak Telekom, a.s.
2019000082učebné pomôcky-predškoláci24.05.2019219.1924.05.2019TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
2019000083strešné laty na prístrešok - šatne28.05.2019205.229.05.2019PíLA JELKO
2019000084MDD- bio-taniere,príbory,poháre28.05.201984.98VAMA plus s.r.o.
2019000085MDD-hry pre deti29.05.2019120.329.05.2019TOPGARDEN
2019000086MŠ- čistenie rohože04.06.201912CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2019000087zákon o odpadoch - publikácie04.06.20199.6Poradca s.r.o.
2019000088čistenie odvodňovacích kanálov04.06.2019510Strojtrans, s.r.o.
2019000089MŠ-učebné pomôcky04.06.201939.9NOMI
2019000090aplikácia dotácii v školskom stravovaní04.06.20193.9AŠKOS
2019000091MŠ-predvádzanie dravcov04.06.201950Sokoliarske vystúpenia
2019000092plyn04.06.201932SPP, a.s.
2019000093telekomunikačné služby07.06.201933.59Slovak Telekom, a.s.
2019000094telekomunikačné služby-MŠ07.06.201919.99Slovak Telekom, a.s.
2019000095elektrina-VO,OcU,MŠ,DS,šatne07.06.2019585.04MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000096dopravné služby -linka 203402/4907.06.2019186.41ARRIVA Trnava, a.s.
2019000097olej, filtre -kosačky07.06.2019106.98Vlastimil Šiška-LESTECH
2019000098audit účtovnej závierky - 201807.06.2019800Ing. Adamkovič Jozef
2019000099rekonštrukcia prístrešku na šatniach14.06.2019700Jaroslav Plecho
2019000100BOZP-školenie, oprava RHP14.06.2019362.4SOMO-Peťovský Jozef
2019000101stravné lístky14.06.20191491.14LeCheque Dejeneur
2019000102MŠ-osvedčenie o absolvovaní predp.vzdelá14.06.20199.2ŠEVT
2019000103vývoz a uskladnenie odpadu - 5/201914.06.2019916.09FCC Trnava
2019000104ŠJ - potraviny14.06.2019310.7914.06.2019Pavol Táborský a spol.
2019000105zošívačka-3 ks19.06.20193620.06.2019Sponka s.r.o.
2019000106lanko-240m,olej21.06.201970.54Vlastimil Šiška-LESTECH
2019000107dopravné služby-6/201921.06.201952.07ARRIVA Nitra, a.s.
2019000108biol.rozl.odpad - 6/201921.06.201912biomarina-biowaste s.r.o.
2019000109správy - verejné obstarávanie21.06.2019120TENDERnet s.r.o.
2019000110licencia -softvér TENDER21.06.2019180TENDERnet s.r.o.
2019000111MŠ-čistenie rohože-6/1928.06.201912.3CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2019000112mobil-ST28.06.201939.28Slovak Telekom, a.s.
2019000113MŠ-triedna kniha,eviden.doch.,osobný spi28.06.201913.25ŠEVT
2019000114detské a mult.ihrisko-schválenie28.06.20194640MP Profit PB, s.r.o.
2019000115ŠJ-tácky - 3 ks28.06.2019102.64GASTRO - GALAXI
2019000116plyn-Ocu + MŠ-7/1902.07.201931SPP, a.s.
2019000117elektrina- 7/1902.07.2019691.51MAGNA ENERGIA, a.s.
2019000118papierové uteráky,toal. potreby04.07.201959.95Merida Bratislava
2019000119dopravné služby - 6/201904.07.2019192.85ARRIVA Trnava, a.s.
2019000120ŠJ-potraviny-6/201908.07.2019309.35Pavol Táborský a spol.
2019000121telekomunikačné služby-MŠ08.07.201919.99Slovak Telekom, a.s.
2019000122telekomunikačné služby-OcU08.07.201944.95Slovak Telekom, a.s.
2019000123vývoz a vytriedenie odpadu08.07.2019800.3FCC Trnava
2019000124hygienické potreby08.07.201959.95Merida Bratislava

Faktúry 2018

DokWebDatZ10CelDatU10Naz
2018000001stravné lístky+poplatky08.01.20181715.5409.01.2018LeCheque Dejeneur
2018000002elektrina-OcU, MŠ, DS,VO,OŠK08.01.2018556.4609.01.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000003Poradca 2018-publikácie-zákony08.01.201829.409.01.2018Poradca s.r.o.
2018000004tlačivá ŠJ, kanc. potreby-OcU17.01.201833.1817.01.2018CONNECT
2018000005bioodpad - 1/201817.01.20181217.01.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000006tlač plagátov-10 ks17.01.201810.0206.04.2018MAAN Reklama s.r.o.
2018000007program Školská jedáleň 419.01.201822819.01.2018SOFT-GL s.r.o.
2018000008údržba okien - MŠ , OcU a KD19.01.201816019.01.2018MADOB s.r.o.
2018000009voda19.01.201825.3631.01.2018TAVOS, a.s.
2018000010plyn-OcU19.01.201825919.01.2018SPP, a.s.
2018000011plyn-MŠ19.01.201823019.01.2018SPP, a.s.
2018000012ŠJ-potraviny31.01.2018161.531.01.2018Jana Mosnáková
2018000013ŠJ-potraviny31.01.2018178.4801.02.2018Zdenka Tamajková
2018000014elektrina05.02.2018535.706.02.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000015plyn-MŠ05.02.201822306.02.2018SPP, a.s.
2018000016plyn-OCU05.02.201825106.02.2018SPP, a.s.
2018000017autobus.preprava-1/201806.02.2018195.0406.02.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000018ciachovanie váh, závaží-ŠJ06.02.2018101.5206.02.2018Slovenská legálna metroló
2018000019dolneotrokovce_1(The Hosting)06.02.201878.628.02.2018Websupport. s.r.o.
2018000020doména dolenotrokovce.sk-201806.02.201814.2728.02.2018EXO Technologies
2018000021telekomunikačné služby - OCU07.02.201833.5909.02.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000022telekomunikačné služby-MŠ07.02.201819.9909.02.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000023revízia elektrických zariadení07.02.201821609.02.2018Martin TRESA - M&T
2018000024rýchlovarná kanvica,poháre-66 ks09.02.201888.9610.02.2018A-Z veľkoobchod s.r.o.
2018000025verejná správa SR-ročný prístup14.02.20189628.02.2018Poradca podnikateľa
2018000026vývoz a uskladnenie odpadu-1/201814.02.2018627.6516.02.2018FCC Trnava
2018000027vyjadrenie k projektovej dokumentácii16.02.20189.615.02.2018TAVOS, a.s.
2018000028proj.dokument.-Protipovodň.ochrana obce16.02.201890016.02.20183MP projekt, s.r.o.
2018000029mobil ST20.02.201829.5823.02.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000030hudba reprodukovaná obecným rozhlasom20.02.201814.2823.02.2018SOZA
2018000031demontáž vian.osvetlenia20.02.2018107.1123.02.2018Elektro LIGHT
2018000032zverejňovanie na portáli www.cintoriny.s20.02.201820.723.02.2018TOPSET Solutions s.r.o.
2018000033aktualizácia programov-cintoríny20.02.2018155.423.02.2018TOPSET Solutions s.r.o.
2018000034bioodpad - február 201823.02.20181201.03.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000035MŠ-rohož na čistenie27.02.20181201.03.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000036ŠJ-potraviny01.03.2018190.7501.03.2018Zdenka Tamajková
2018000037ŠJ-potraviny01.03.2018144.1101.03.2018Jana Mosnáková
2018000038plyn-MŠ - 3/201808.03.201821012.03.2018SPP, a.s.
2018000039plyn-OcU-3/201807.03.201823612.03.2018SPP, a.s.
2018000040elektrina- 3/201807.03.2018535.712.03.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000041dopravné služby-2/201807.03.2018174.6412.03.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000042telefon.poplatky-OcU07.03.201833.5912.03.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000043telefonne poplatky-MŠ07.03.201819.9912.03.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000044vývoz a uskladnenie odpadu-2/201807.03.2018640.8712.03.2018FCC Trnava
2018000045Účtovné súvzťažnosti-publikácia- 201812.03.20182612.03.2018ZMO,region JE
2018000046administratívna mapa SR20.03.201897.827.03.2018, s.r.o.
2018000047mobil ST23.03.201832.9827.03.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000048biol.rozlož.odpad - ŠJ - 3/201823.03.20181227.03.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000049autobusové spoje - I.Q/201827.03.2018151.227.03.2018ARRIVA Nitra, a.s.
2018000050ŠJ-potraviny03.04.2018199.5303.04.2018Zdenka Tamajková
2018000051ŠJ-potraviny03.04.2018146.3103.04.2018Jana Mosnáková
2018000052MŠ-čistenie rohože03.04.20181209.04.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000053elektrina-4/201803.04.2018535.709.04.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000054plyn-OcU-4/1803.04.201813009.04.2018SPP, a.s.
2018000055MŠ-plyn-4/1803.04.201811509.04.2018SPP, a.s.
2018000056tonery do tlačiarní03.04.201826.830.06.2018Phobosstudio
2018000057telefonne poplatky-OcU09.04.201833.5909.04.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000058telefonne poplatky-MŠ09.04.201819.9909.04.2018Slovak Telekom, a.s.
201800005909.04.2018195.7809.04.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000060zákon o obecnom zriadení-publikácie09.04.201810.709.04.2018Poradca s.r.o.
2018000061kancelárske potreby-šanony,obálky09.04.201873.509.04.2018OFFICE DEPOT
2018000062oprava vodomeru16.04.201863.320.04.2018TAVOS, a.s.
2018000063zákonník práce-aktualizácia 201816.04.20184.320.04.2018Poradca s.r.o.
2018000064vývoz odpadu - 3/201816.04.2018646.5220.04.2018FCC Trnava
2018000065biologicky kuchynský odpad-4/201817.04.20181220.04.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000066nástenný popolník - 3 ks19.04.201814420.04.2018B2B Partner s.r.o.
2018000067pieskovisko - areál MŠ23.04.2018744.6824.04.2018REVO ihrisko
2018000068mobil-ST23.04.201828.9824.04.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000069rohož - MŠ23.04.20181224.04.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000070ŠJ-potraviny04.05.2018163.0303.05.2018Jana Mosnáková
2018000071ŠJ-potraviny04.05.2018142.6104.05.2018Zdenka Tamajková
2018000072plyn-MŠ-5/1804.05.20184407.05.2018SPP, a.s.
2018000073plyn-OcÚ-5/201804.05.20185007.05.2018SPP, a.s.
2018000074elektrina-5/201804.05.2018535.707.05.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000075výovz splaškovej vody04.05.20183607.05.2018Poľnohospodárske družstvo
2018000076telekomunikačné služby-MŠ10.05.201819.9918.05.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000077telekomunikačné služby10.05.201833.5918.05.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000078dopravné služby - 4/201810.05.2018188.4418.05.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000079vývoz a uskladnenie odpadu-4/201810.05.2018692.1718.05.2018FCC Trnava
2018000080MDD - hračky-ceny12.05.201851.2612.05.2018Stoklasa
2018000081MDD - hračky - ceny16.05.201890.9716.05.2018JUNIOR
2018000082Komunitný plán sociálnych služieb2018-2216.05.201860018.05.2018Združenie pre VVC
2018000083voda- 1-4/201816.05.2018102.318.05.2018TAVOS, a.s.
2018000084MDD-hračky-ceny21.05.201832.0818.05.2018MH PRODUKT
2018000085oprava kosačiek-náhr.diely24.05.2018139.2425.05.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000086audit účtovnej závierky - 201724.05.201870025.05.2018Ing. Adamkovič Jozef
2018000087dovoz piesku - pieskovicko MŠ24.05.2018202.825.05.2018Nákladná doprava
2018000088mobil-ST24.05.201828.9825.05.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000089biologicky odpad - máj 201828.05.20181228.05.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000090hnací remeň do kosačky28.05.201860.0828.05.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000091MDD - bazén s guličkami29.05.2018175.9229.05.2018DadaBoom
2018000092ŠJ-potraviny05.06.2018208.8104.06.2018Jana Mosnáková
2018000093ŠJ-potraviny05.06.2018190.4304.06.2018Zdenka Tamajková
2018000094plyn-OcU05.06.20182105.06.2018SPP, a.s.
2018000095rohož-MŠ05.06.20181205.06.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000096plyn-MŠ05.06.20181905.06.2018SPP, a.s.
2018000097dokumentácia PO,BOZP,kontrola RHP05.06.201821006.06.2018SOMO-Peťovský Jozef
2018000098MDD-náradie na hry(klzačka,rybičky)05.06.201829.530.06.2018ELEKTROSPED, a.s.
2018000099dopravné služby-5/201811.06.2018198.8811.06.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000100telekomunikačné poplatky-MŠ11.06.201819.9911.06.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000101telekomunikačné služby-OcÚ11.06.201833.5911.06.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000102elektrina-preddavok-6/1811.06.2018535.711.06.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000103vývoz a uskladnenie odpadu-5/201811.06.2018672.3511.06.2018FCC Trnava
2018000104materiál na opravu kosačky11.06.2018144.8811.06.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000105MŠ - kontajner pri rekonštrukcii18.06.201825222.06.2018TRANZISTAV
2018000106MŠ-preprava detí do Trnavy na vystúpenie18.06.2018184.822.06.2018R.O.EXPRES
2018000107bioodpad - 6/201818.06.20181222.06.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000108oprava verejného osvetlenia18.06.2018266.7822.06.2018Elektro LIGHT
2018000109autobusové spoje-2.Q 201818.06.2018148.822.06.2018ARRIVA Nitra, a.s.
2018000110rohož - MŠ - 6/201818.06.20181222.06.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000111kanc.potreby-zakladače, obaly20.06.201894.7320.06.2018Lamitec, spol. s r.o.
2018000112mobil-sT22.06.201844.722.06.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000113rider stiga s mulč. kosou22.06.2018220022.06.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000114publikácia-vnútropodnikové smernice29.06.20181629.06.2018Poradca s.r.o.
2018000115pes v útulku29.06.20183029.06.2018RC Sloboda zvierat
2018000116odznaky-naučný chodník-žiaci29.06.201851.629.06.2018GECON,reklamná agentúra
2018000117drvič-štiepkovač na drevnú hmotu na cint29.06.201812029.06.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000118ŠJ-potraviny01.07.2018128.502.07.2018Jana Mosnáková
2018000119ŠJ-potraviny01.07.2018126.6702.07.2018Zdenka Tamajková
2018000120tonery - 4 ks13.07.201840.416.07.2018CAMEA computer systems, a.s.
2018000121dovoz kameňa na opravu cesty13.07.2018427.4416.07.2018Nákladná doprava
2018000122dopravné služby - 6/1813.07.2018198.6816.07.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000123stravné lístky - 312 ks13.07.2018757.9416.07.2018LeCheque Dejeneur
2018000124telekomunikačné služby - OcU13.07.201833.5916.07.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000125telekomunikačné poplatky-MŠ13.07.201819.9916.07.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000126plyn-OcU-7/201813.07.20182016.07.2018SPP, a.s.
2018000127plyn-MŠ - 7/201813.07.20181716.07.2018SPP, a.s.
2018000128elektrina-7/201813.07.2018535.716.07.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000129vývoz a uskladnenie odpadu-6/201813.07.2018750.7316.07.2018FCC Trnava
2018000130ŠJ-potraviny16.07.2018105.7716.07.2018Zdenka Tamajková
2018000131ŠJ-potraviny16.07.201870.1416.07.2018Jana Mosnáková
2018000132preprava osôb na výlet-MŠ16.07.2018641.317.07.2018R.O.EXPRES
2018000133telekomunikačné služby-mobil31.07.201837.4831.07.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000134oprava cesty-zametací stroj31.07.2018192.631.07.2018MBL TRANS s.r.o.
2018000135dovoz kameňa-oprava cesty31.07.2018146.6431.07.2018Nákladná doprava
2018000136pracovné náradie-kuchyňa, miestne hospod31.07.2018311.0201.08.2018A-Z veľkoobchod s.r.o.
2018000137dožinky - plagát - 10 ks31.07.201821.3602.08.2018MAAN Reklama s.r.o.
2018000138čistidlá, čis.prostriedky07.08.2018101.0407.08.2018Merida Bratislava
2018000139dožinky-výzdoba07.08.201862.107.08.2018AMARENA, s.r.o.
2018000140dožinky-plastový riad07.08.201898.7106.08.2018ROIN, s.r.o.
2018000141altánok - materiál07.08.2018170.8931.12.2018STAVIVO. s.r.o.
2018000142altánok-materiál10.08.2018911.2931.12.2018STAVIVO. s.r.o.
2018000143projekt.dokumentácia-altánok10.08.201830015.08.20183MP projekt, s.r.o.
2018000144odvoz a uskladnenie odpadu-7/201814.08.2018723.6515.08.2018FCC Trnava
2018000145dopravné služby-7/201814.08.2018198.7315.08.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000146elektrina-8/201814.08.2018535.715.08.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000147telekomunikačné službyMŠ14.08.201819.9915.08.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000148telekomunikačné služby-OcÚ14.08.201833.8515.08.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000149plyn-OcU14.08.20182015.08.2018SPP, a.s.
2018000150plyn-MŠ14.08.20181715.08.2018SPP, a.s.
2018000151zametanie ciest v obci15.08.2018489.615.08.2018MBL TRANS s.r.o.
2018000152vypracovanie organizačnej smernice17.08.201848027.08.2018SOMO-Peťovský Jozef
2018000153deratizácia 2018/201917.08.201878327.08.2018Jašter, s.r.o.
2018000154voda - 24.4.2018 - 31.7.201817.08.201838.4727.08.2018TAVOS, a.s.
2018000155stavebné rezivo-altánok27.08.201855227.08.2018Branislav Gerinec
2018000156teelkomunikačné poplatky-mobil27.08.201837.4827.08.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000157nôž mulčovací do kosačky27.08.201899.0427.08.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000158MŠ-toner,cartridge31.08.201877.7230.08.2018Soft-Tech, s.r.o.
2018000159oprava ciest v obci31.08.2018481903.09.2018Pavel Skala
2018000160kosenie ihriska31.08.20188031.08.2018Ďuriš Peter
2018000161oprava obecný ciest-zavážanie kameňom31.08.201820031.08.2018Ďuriš Peter
2018000162úprava ihriska, vyčistenie okolia ihrisk31.08.201836031.08.2018Ďuriš Peter
2018000163preprava autobusom-Podhájska03.09.2018281.0403.09.2018AUTODOPRAVA - JOKR
2018000164dožinky-konský záprah07.09.201836010.09.2018Pavol Adamať
2018000165plyn-OcÚ-9/201807.09.20184010.09.2018SPP, a.s.
2018000166plyn-MŠ-9/201807.09.20183610.09.2018SPP, a.s.
2018000167elektrina-9/201807.09.2018535.710.09.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000168ceny na guláš, riad do kultúrneho domu07.09.2018193.410.09.2018A-Z veľkoobchod s.r.o.
2018000169telekomunikačné poplatky-MŠ10.09.201819.9910.09.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000170telekomunikačné služby-OcU10.09.201833.5910.09.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000171altánok-náterové farby10.09.2018116.412.09.2018alfa natur, s.r.o.
2018000172zber biodopadu -9/201810.09.20181210.09.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000173dopravné služby - august 201810.09.2018212.1110.09.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000174MŠ-učebné pomôcky-predškoláci12.09.201843.4612.09.2018NOMI
2018000175oprava ciest v obci12.09.2018481912.09.2018Pavel Skala
2018000176vývoz a zneškodnenie odpadu19.09.2018685.5619.09.2018FCC Trnava
2018000177MŠ - údržba čerpadla a kotla26.09.201817028.09.2018Ladislav Nagy
2018000178telekomunikačné služby-mobil26.09.201837.4828.09.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000179MŠ-čistenie rohože28.09.20181228.09.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000180ŠJ-potraviny01.10.2018231.2501.10.2018Zdenka Tamajková
2018000181autobusové spoje-III.Q 201801.10.2018151.201.10.2018ARRIVA Nitra, a.s.
2018000182balíček Zákonník práce01.10.201815.701.10.2018Poradca s.r.o.
2018000183ŠJ - potraviny03.10.2018197.5202.10.2018Jana Mosnáková
2018000184plyn-MŠ03.10.201811108.10.2018SPP, a.s.
2018000185plyn-OcU03.10.201812508.10.2018SPP, a.s.
2018000186MŠ-odborná konferencia03.10.201817431.12.2018EDUCATION ACADEMY
2018000187elektrina08.10.2018535.708.10.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000188telekomunikačné služby-MŠ12.10.201819.9912.10.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000189telekomunikačné služby-OcU12.10.201833.5912.10.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000190odvoz a uskladnenie odpadu - 9/201812.10.2018700.0312.10.2018FCC Trnava
2018000191potraviny-ŠJ12.10.2018109.2612.10.2018Jana Mosnáková
2018000192biologicky rozl.odpad-10/201826.10.20181226.10.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000193mobil-ST26.10.201837.4826.10.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000194tlačivá - ŠJ + OcU26.10.201828.4626.10.2018CONNECT
2018000195MŠ - stoličky farebné26.10.2018112.726.10.2018NOMI
2018000196MŠ-učebné pomôcky-divadlo26.10.2018112.9526.10.2018Pro Solutions, s.r.o.
2018000197čistenie rohože-MŠ-10/201826.10.20181226.10.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000198aktuálna ortofotomapa-mapový portál obce31.10.201828231.10.2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2018000199digitálne spracovanie údajov LPIS31.10.201836031.10.2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2018000200stravné lístky31.10.2018735.5431.10.2018LeCheque Dejeneur
2018000201ŠJ-potraviny15.11.2018257.2706.11.2018Zdenka Tamajková
2018000202elektrina-11/201815.11.2018535.715.11.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000203plyn-OcÚ15.11.201820615.11.2018SPP, a.s.
2018000204plyn-MŠ15.11.201818315.11.2018SPP, a.s.
2018000205príručka o odpadoch15.11.201826015.11.2018GECON,reklamná agentúra
2018000206zapožičanie drviča štiepkovača15.11.201828815.11.2018Vlastimil Šiška-LESTECH
2018000207dopravné služby-10/201815.11.2018215.7415.11.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000208telekomunikačné služby-OcÚ15.11.201833.5915.11.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000209telekomunikačné služby-MŠ15.11.201819.9915.11.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000210biologicky rozložiteľný odpad-ŠJ15.11.20181215.11.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000211MIestna samospráva-publikácia-2ks15.11.20182215.11.2018ZMO,region JE
2018000212vývoz a zneškodnenie odpadu15.11.2018704.7715.11.2018FCC Trnava
2018000213voda - 1.8.2018 - 31.10.201815.11.201836.7115.11.2018TAVOS, a.s.
2018000214MŠ-edukačné učebné pomôcky15.11.2018270.915.11.2018Pro Solutions, s.r.o.
2018000215smernice pre obce15.11.2018171.0331.12.2018VErlag Dashofer
2018000216účtovný a daň. expert vo verejnej správe15.11.201821631.12.2018VErlag Dashofer
2018000217KEO-ročná licencia21.11.2018194.0521.11.2018KEO, s.r.o.
2018000218MŠ-edukačné pomôcky - fin.dar21.11.2018133421.11.2018NOMI
2018000219kontrola detského ihriska-MŠ21.11.201817421.11.2018EKOTEC spol. s r.o.
2018000220telek.služby-mobil-ST21.11.201837.4821.11.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000221MŠ-líška a vrana-čiapka23.11.201813.3823.11.2018E.N.E.S. spol. s r.o.
2018000222obrusy-20 ks05.12.201816005.12.2018Farkaš Tibor
2018000223telekomunikačné služby-MŠ05.12.201819.9906.12.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000224telekomunikačné služby - OcU05.12.201833.5906.12.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000225dopravné služby - 11/201805.12.2018203.0406.12.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000226ŠJ-potraviny05.12.2018348.0904.12.2018Zdenka Tamajková
2018000227oprava miestneho rozhlasu v obci05.12.2018133.3706.12.2018Brodek a spol.
2018000228elektrina-12/201805.12.2018535.706.12.2018MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000229plyn-MŠ a OcU05.12.201845906.12.2018SPP, a.s.
2018000230reprezentačné- dar OZ05.12.2018266.7406.12.2018Jozef Smrhola-OLYMP
2018000231čistenie rohože - 11/201805.12.20181206.12.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000232MŠ - predškoláci10.12.2018100.410.12.2018ElenNeo Slovakia
2018000233MŠ-čistenie rohože10.12.2018610.12.2018CWS-boco Slovensko, s.r.o.
2018000234Verejná správa 201910.12.20181831.12.2018Poradca s.r.o.
2018000235dopravné služby - 9/201812.12.2018187.212.12.2018ARRIVA Trnava, a.s.
2018000236tonery-3ks12.12.201831.211.12.2018CAMEA computer systems, a.s.
2018000237vývoz a zneškodnenie odpadu - 11/201819.12.2018792.9119.12.2018FCC Trnava
2018000238bioodpad - 12/201819.12.20181219.12.2018biomarina-biowaste s.r.o.
2018000239údržba rigolov v obci19.12.20186018.12.2018Ďuriš Peter
2018000240údržba ihriska a okolia19.12.20188018.12.2018Ďuriš Peter
2018000241údržba okolia kostola a cintorína19.12.20186018.12.2018Ďuriš Peter
2018000242oprava VO-2x, vianočné osvetlenie20.12.2018652.320.12.2018Elektro LIGHT
2018000243autobusové spoje-IV.štvrťrok 201820.12.2018146.420.12.2018ARRIVA Nitra, a.s.
2018000244mobil - ST28.12.201837.4828.12.2018Slovak Telekom, a.s.
2018000245ŠJ-potraviny28.12.2018275.1328.12.2018Zdenka Tamajková
2018000246poplatok za vedenie účtu -cenné papiere31.12.201844.5918.12.2018Prima banka Slovensko,a.s.
2018000247aktualizácia programov-CD-cintorín,regis31.12.201812.611.01.2019
TOPSET Solutions s.r.o.
2018000248dopravné služby-12/201831.12.2018153.4211.01.2019
ARRIVA Trnava, a.s.
2018000249telekomunikačné služby-MŠ31.12.201819.9911.01.2019
Slovak Telekom, a.s.
2018000250telekomunkačné služby-OcU31.12.201833.5911.01.2019
Slovak Telekom, a.s.
2018000251elektrina-vyúčtovanie 201831.12.2018715.5411.01.2019
MAGNA ENERGIA, a.s.
2018000252vývoz a uskladnenie odpadu-12/201831.12.2018701.611.01.2019
FCC Trnava
2018000253plyn-OcÚ + MŠ - vyúčtovanie31.12.2018-1215.331.12.2018SPP, a.s.
2018000254voda-11-12/201831.12.201819.2421.01.2019
TAVOS, a.s.
2018000255ŠJ-školenie - program ŠJ 431.12.20182531.12.2018ArtEdu
2018000256MSNaR pre školské stravovanie31.12.201855.831.12.2018Ballux, spol. s r.o.

Faktúry 2017

DokladPopisDátum zápisuCelková sumaDátum úhradyNázov dodávateľa
2017000001stravné lístky09.01.20172070.5410.01.2017LeCheque Dejeneur
2017000002elektrina-1/201709.01.2017582.2910.01.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000003poradca 2017, zákony 2017 - publikácie09.01.201724.910.01.2017Poradca s.r.o.
2017000004plyn-MŠ-1/1720.01.201748120.01.2017SPP, a.s.
2017000005plyn-OcU-1/1720.01.201737920.01.2017SPP, a.s.
2017000006džbán-20 ks27.01.201742.9627.01.2017A-Z veľkoobchod s.r.o.
2017000007the hosting dolneotrokovce_127.01.201778.627.01.2017Websupport. s.r.o.
2017000008doména dolneotrokovce.sk27.01.201714.2727.01.2017EXO Technologies
2017000009odhŕňanie snehu31.01.20173606.02.2017Poľnohospodárske družstvo
2017000010demontáž vianočného osvetlenia31.01.2017195.1906.02.2017Elektro LIGHT
2017000011servis plastových okien-MŠ, OcÚ, KD31.01.201715031.01.2017MADOB s.r.o.
2017000012ŠJ-potraviny01.02.2017138.6501.02.2017Zdenka Tamajková
2017000013ŠJ-potraviny01.02.2017178.3701.02.2017Zigová Katarína
2017000014hygienické potreby,zásobník na uteráky01.02.201764.406.02.2017Merida Bratislava
2017000015tlač pošt.peň. poukazu08.02.20178.8713.02.2017Slovenská pošta
2017000016publikácie-povinnosti zamestnávateľa08.02.201712.713.02.2017Poradca s.r.o.
2017000017MŠ-telefon08.02.201719.9913.02.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000018OcÚ-telefonne poplatky08.02.201746.7913.02.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000019plyn-OcÚ08.02.201736813.02.2017SPP, a.s.
2017000020MŠ-plyn08.02.201746713.02.2017SPP, a.s.
2017000021VSSR-ročný prístup13.02.20179613.02.2017Poradca podnikateľa
2017000022dopravné služby - 1/201713.02.2017190.6713.02.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000023biologicky odpad-1/201713.02.20171013.02.2017Waste for taste
2017000024elektrina-2/201713.02.2017579.2513.02.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000025vývoz a uskladnenie odpadu13.02.2017615.4413.02.2017FCC Trnava
20170000262 ks skriňa na riad + 1 ks -regál13.02.2017860.0613.02.2017ABAMET, s.r.o.
2017000027stolová kartotéka + kanc.potreby13.02.201758.8413.02.2017FaxCopy
2017000028mobil-ST22.02.201727.5822.02.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000029voda-variabilná zložka-23.1.-24.1.201722.02.201716.3122.02.2017TAVOS, a.s.
2017000030vodné-fixná zložka-25.1.-31.1.201722.02.20170.1622.02.2017TAVOS, a.s.
2017000031autorská odmena-SOZA-201722.02.201714.2822.02.2017SOZA
2017000032príručka mzdovej účtovníčky24.02.20176.6807.03.2017Poradca s.r.o.
2017000033ŠJ-potraviny01.03.2017134.0201.03.2017Zigová Katarína
2017000034ŠJ-potraviny02.03.201784.1402.03.2017Zdenka Tamajková
2017000035plyn-MŠ02.03.201744007.03.2017SPP, a.s.
2017000036plyn-OcÚ02.03.201734707.03.2017SPP, a.s.
2017000037smetné nádoby - žlté - 60 ks02.03.20171497.607.03.2017tatrex skk s.r.o.
2017000038nálepka na zberné nádoby-plasty06.03.201737.507.03.2017Fénnix s.r.o.
2017000039odvoz a uskladnenie odpadu10.03.2017611.910.03.2017FCC Trnava
2017000040telefónne poplatky-MŠ10.03.201719.9910.03.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000041telefónne poplatky-OcÚ10.03.201722.6410.03.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000042elektrina10.03.2017583.6210.03.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000043dopravné služby - 2/201710.03.2017179.4410.03.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000044biologický rozl. odpad-2/201710.03.20171010.03.2017Waste for taste
2017000045biologický odpad-3/201710.03.20171210.03.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000046odhŕňanie snehu20.03.20173623.03.2017Poľnohospodárske družstvo
2017000047mobil-ST23.03.201727.5823.03.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000048zatrávňovačky-zberné miesta23.03.201745920.03.2017Gutta ČR-Praha
2017000049potraviny-ŠJ01.04.2017100.4303.04.2017Zdenka Tamajková
2017000050potraviny-ŠJ01.04.2017196.8303.04.2017Zigová Katarína
2017000051MŠ - vešiakové skrinky04.04.20171072.5411.04.2017NOMI
2017000052plyn-MŠ04.04.201724111.04.2017SPP, a.s.
2017000053plyn-OcU04.04.201719011.04.2017SPP, a.s.
2017000054elektrina-OcU,MŠ,VO,DS,šatne04.04.2017583.6211.04.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000055autobusové spoje-1.Q 201704.04.2017153.611.04.2017ARRIVA Nitra, a.s.
2017000056lanko do krovinorezu10.04.20178711.04.2017Viktoria-Hámor,s.r.o.
2017000057dovoz štrku - zberné miesta10.04.2017106.0811.04.2017Nákladná doprava
2017000058autobusová doprava-3/201710.04.2017203.1611.04.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000059telefónne poplatky-OcÚ10.04.201717.7211.04.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000060telefónne poplatky-MŠ10.04.201719.9911.04.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000061vývoz odpadu - 3/1711.04.2017675.3611.04.2017FCC Trnava
2017000062toner-HP CF283A 83A- 3 ks13.04.201746.5513.04.2017CAMEA computer systems, a.s.
2017000063ŠJ-tlačivá18.04.20171519.04.2017CONNECT
2017000064zber biol.rozl.odpadu - apríl 201718.04.20171219.04.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000065mobil-ST24.04.201727.5803.05.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000066drevo na prístrešok pri garáži24.04.2017314.5903.05.2017PíLA JELKO
2017000067zverejňovanie-www.cintoriny.sk24.04.201720.703.05.2017TOPSET Solutions s.r.o.
2017000068aktualizácia-program REgistratúra24.04.2017119.403.05.2017TOPSET Solutions s.r.o.
2017000069úprava terénu24.04.201719010.05.2017Ďuriš Peter
2017000070ŠJ-potraviny03.05.201788.8503.05.2017Zdenka Tamajková
2017000071ŠJ-potraviny03.05.2017127.8102.05.2017Zigová Katarína
2017000072publikácie-sociálne poistenie03.05.201715.203.05.2017Poradca s.r.o.
2017000073plyn-Ocu03.05.20177303.05.2017SPP, a.s.
2017000074plyn-MŠ03.05.20179203.05.2017SPP, a.s.
2017000075elektrina-VO, DS,OCU,MŠ,šatne03.05.2017583.6203.05.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000076ŠJ - toner a cartridge04.05.201771.504.05.2017CAMEA computer systems, a.s.
2017000077oprava bubnovej kosačky04.05.2017168.1105.05.2017Vlastimil Šiška-LESTECH
2017000078dopravné služby - apríl 201704.05.2017138.2810.05.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000079telefonne poplatky-OcU04.05.201719.9610.05.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000080telefonne poplatky-MŠ04.05.201719.9910.05.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000081oprava - vo vodovodnej šachte10.05.201780.7510.05.2017TAVOS, a.s.
2017000082vývoz a uskladnenie odpadu19.05.2017692.3919.05.2017FCC Trnava
2017000083voda-OcU, MŠ, cintorín,OŠK19.05.201742.8419.05.2017TAVOS, a.s.
2017000084klampiarske práce-prístrešok pri garáži19.05.2017561.719.05.2017Plecho Dušan
2017000085klinový remeň na kosačku19.05.201772.9719.05.2017Vlastimil Šiška-LESTECH
2017000086mobil - ST25.05.201727.5829.05.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000087vývoz vody25.05.20173629.05.2017Poľnohospodárske družstvo
2017000088zber biologického odpadu - máj 201725.05.20171229.05.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000089dosky na opravu lavičiek-ihrisko25.05.2017172.8229.05.2017PíLA JELKO
2017000090MDD-húpačky,povraz.rebrík,šplhacie lano29.05.201776.6929.05.2017ORIGINAL TRADE s.r.o.
2017000091ŠJ-potraviny05.06.201740.9601.06.2017Jana Mosnáková
2017000092ŠJ-potraviny05.06.2017220.7330.09.2017Zigová Katarína
2017000093ŠJ-potraviny05.06.2017145.0906.06.2017Zdenka Tamajková
2017000094plyn-Ocu05.06.20173107.06.2017SPP, a.s.
2017000095plyn-MŠ05.06.20173907.06.2017SPP, a.s.
2017000096elektrina-VO,OcU,DS,šatne,MŠ05.06.2017583.6207.06.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000097sieťky na okná - OCU,KD a MŠ05.06.2017327.107.06.2017žal-rol
2017000098telefónne poplatky-MŠ05.06.201719.9907.06.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000099telefónne poplatky-OcU05.06.201726.607.06.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000100dopravné služby- máj 201708.06.2017182.2907.06.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000101rekonštrukcia WC-MŠ08.06.201775507.06.2017Polák Libor
2017000102publikácia - zákonník práce09.06.201711.209.06.2017Poradca s.r.o.
2017000103vývoz a uskladnenie odpadu12.06.2017662.1313.06.2017FCC Trnava
2017000104audit účtovnej závierky - 201613.06.201765013.06.2017Ing. Adamkovič Jozef
2017000105Krhle-cintorín, prac.rukavice, kvetináč14.06.201736.4215.06.2017A-Z veľkoobchod s.r.o.
2017000106šálky,kuch.dosky, kvetináče, nože,16.06.2017253.717.06.2017A-Z veľkoobchod s.r.o.
2017000107mobil-ST23.06.201727.5823.06.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000108školenie BOZP-OCU+MŠ23.06.2017176.423.06.2017SOMO-Peťovský Jozef
2017000109preprava detí MŠ - Bojná28.06.201718011.07.2017R.O.EXPRES
2017000110biologický odpad - 6/1728.06.20171211.07.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000111oprava verejného osvetlenia28.06.2017528.6111.07.2017Elektro LIGHT
2017000112kancelárske potreby01.07.201773.6930.09.2017OfficeLand, s.r.o.
2017000113telef. poplatky-OcU03.07.201720.8811.07.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000114telef.poplatky-MŠ03.07.201719.9911.07.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000115sopravné služby - 6/201703.07.2017187.0611.07.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000116elektrina - 7/201703.07.2017556.4611.07.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000117plyn-OcU - 7/1703.07.20172911.07.2017SPP, a.s.
2017000118plyn-MŠ-7/1703.07.20173611.07.2017SPP, a.s.
2017000119autobusové spoje-I.Q 201703.07.2017146.411.07.2017ARRIVA Nitra, a.s.
2017000120ŠJ-potraviny03.07.2017183.4606.07.2017Zdenka Tamajková
2017000121ŠJ-potraviny-6/1703.07.2017172.0603.07.2017Jana Mosnáková
2017000122materiál - brána na cintorín10.07.201764.3310.07.2017UMAKOV
2017000123oprava kosačky ALKO10.07.2017178.811.07.2017Vlastimil Šiška-LESTECH
2017000124program - Registratúra - aktualizácia10.07.201785.211.07.2017TOPSET Solutions s.r.o.
2017000125sieťka na dvere-2 ks14.07.201717.9814.07.2017TOP ŠTÝl
2017000126vývoz a uskladnenie opdadu-06/201714.07.2017728.2331.07.2017FCC Trnava
2017000127ŠJ-potraviny15.07.201776.9517.07.2017Zdenka Tamajková
2017000128ŠJ-potraviny17.07.2017101.317.07.2017Jana Mosnáková
2017000129mobil ST17.07.201727.5831.07.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000130dožinky - výzdoba sály17.07.201733.217.07.2017INTERIÉR INVEST, s.r.o.
2017000131dožinky-výzdoba sály19.07.201752.2518.07.2017Látky Mráz
2017000132chladiaca skriňa31.07.20171443.631.07.2017CITY MAN, s.r.o.
2017000133vývoz a uskladnenie odpadu-7/201704.08.2017554.1810.08.2017FCC Trnava
2017000134telefónne poplatky-OcU04.08.201724.310.08.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000135telefónne poplatky-MŠ04.08.201719.9910.08.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000136tv.prenos - dožinky04.08.20179610.08.2017Hlohovská televízia, s.r.o.
2017000137mapový portál obce-inžin.siete, mapa198404.08.201730010.08.2017MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2017000138prístup do mapového portálu04.08.201727010.08.2017MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2017000139dopravné služby-7/1704.08.2017184.7910.08.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000140stravné lístky04.08.20171035.5410.08.2017LeCheque Dejeneur
2017000141elektrina-8/1710.08.2017556.4610.08.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000142plyn-MŠ10.08.20173610.08.2017SPP, a.s.
2017000143plyn-OcU10.08.20172910.08.2017SPP, a.s.
2017000144dožinky- jednorázový plastový riad03.08.2017139.0930.09.2017ROIN, s.r.o.
2017000145voda21.08.201734.0925.08.2017TAVOS, a.s.
2017000146mobil-ST25.08.201727.5825.08.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000147stavebné rezivo-náučný chodník25.08.2017363.0528.08.2017Branislav Gerinec
2017000148plyn-OcU - 9/1704.09.20175907.09.2017SPP, a.s.
2017000149plyn-MŠ-9/1704.09.20177507.09.2017SPP, a.s.
2017000150elektrina-9/1704.09.2017556.4607.09.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
20170001513x - nové svetelné body04.09.20171245.0207.09.2017Jozef Šípka
2017000152opílovanie stromu-lipa04.09.201714407.09.2017Jozef Šípka
2017000153oprava schodov - Dom smútku04.09.20171276.607.09.2017Plecho Dušan
2017000154túlavý pes v útulku-služby04.09.20173007.09.2017RC Sloboda zvierat
2017000155telefonne poplatky- 8/201707.09.201719.9907.09.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000156telefonne poplatky-OcU07.09.201723.7707.09.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000157dopravné služby-8/1713.09.2017197.6613.09.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000158uskladnenie odpadu-7/1713.09.2017115.313.09.2017FCC Trnava
2017000159dlažba-DS13.09.2017802.0913.09.2017ERITAN spol. s r.o.
2017000160guláš-ceny,váha,domáce potreby13.09.2017111.1231.12.2017A-Z veľkoobchod s.r.o.
2017000161čistenie odvodňovacích kanálov13.09.201742013.09.2017Strojtrans, s.r.o.
2017000162inštalácia-Registratúra-program13.09.20171213.09.2017TOPSET Solutions s.r.o.
2017000163PHSR-2014-2020 - aktualizácia 201713.09.201720013.09.2017Združenie pre VVC
2017000164MŠ - tlačivá20.09.201712.3613.09.2017ŠEVT
2017000165sociálne služby - III. Q 201720.09.20172702.10.2017Mesto Leopoldov
2017000166biol.rozlož.odpad-9/1722.09.20171203.10.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000167autobusové spoje - III.Q 201722.09.2017146.403.10.2017ARRIVA Nitra, a.s.
2017000168mobil-ST22.09.201727.5803.10.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000169publikácie - daňová kontrola22.09.201716.703.10.2017Poradca s.r.o.
2017000170stavebné rezivo-náučný chodník22.09.201720403.10.2017Branislav Gerinec
2017000171deratizačné práce-jeseň 17 a jar 1802.10.201778303.10.2017Jašter, s.r.o.
2017000172vývoz a uskladnenie odpadu-8/1702.10.2017681.8103.10.2017FCC Trnava
2017000173elektrina-10/201703.10.2017556.4603.10.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000174MŠ - podlaha03.10.20171029.1703.10.2017Jutex Slovakia, s.r.o.
2017000175plyn-OcU-10/201703.10.201718303.10.2017SPP, a.s.
2017000176plyn-MŠ-10/201703.10.201723203.10.2017SPP, a.s.
2017000177MŠ-stavebné úpravy03.10.201758752.0816.11.2017DIKTA Plus s.r.o.
2017000178MŠ- tapety na stenu06.10.201766.0905.10.2017Postershop s.r.o.
2017000179náučný chodník-stav.rezivo06.10.201730.911.10.2017Branislav Gerinec
2017000180oprava bubnovej kosačky06.10.2017107.311.10.2017Vlastimil Šiška-LESTECH
2017000181autobusové spoje-9/1706.10.2017159.1911.10.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000182telefónne poplatky-MŠ06.10.201719.9911.10.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000183telefónne poplatky-OcU06.10.201727.5911.10.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000184vývoz a uskladnenie odpadu - 9/1713.10.2017666.8313.10.2017FCC Trnava
2017000185odpadkové koše vonkajšie-náučný chodník13.10.2017812.413.10.2017MEVA-SK
2017000186verejné obstarávanie -elektr.energia16.10.201718016.10.2017Prvá Komunálna Finančná
2017000187verejné obstarávanie-zemný plyn16.10.201718016.10.2017Prvá Komunálna Finančná
2017000188zhotovenie dlažby-DS-havarijný stav25.10.2017123030.10.2017Plecho Dušan
2017000189MObil-ST25.10.201727.5830.10.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000190dovoz asfal.drviny-oprava cesty-Barina25.10.20177830.10.2017Nákladná doprava
2017000191hygienické potreb-uteráky,penové mydlá25.10.201760.4230.10.2017Merida Bratislava
2017000192parková lavička-5 ks-náučný chodník25.10.201748518.10.2017Tomáš Hula
2017000193pracovné odevy a obuv25.10.201769.8231.12.2017Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
2017000194vypracovanie štúdie-detské ihrisko25.10.201736030.10.2017MP Profit PB, s.r.o.
2017000195náučný chodník - zeleň25.10.20171123.630.10.2017Geranium s.r.o.
2017000196informačná brožúra-1000 ks30.10.201760030.10.2017GECON,reklamná agentúra
2017000197informačné tabule - náučný chodník30.10.201716830.10.2017YAHART, HLohovec
2017000198vlhkomer s teplomerom - MŠ30.10.201715.526.10.2017ADM s.r.o.
2017000199ŠJ-tlačivá30.10.201714.830.10.2017CONNECT
2017000200ŠJ-potraviny31.10.2017120.2431.10.2017Jana Mosnáková
2017000201MŠ-elektroinštalácia02.11.20171998.1516.11.2017Martin TRESA - M&T
2017000202interierový prah, stupeň na preliezku02.11.20174002.11.2017Kupec Peter
2017000203projektor k IT - MŠ03.11.2017115006.11.2017PcProfi, s.r.o.
2017000204ŠJ-potraviny03.11.201794.8203.11.2017Zdenka Tamajková
2017000205plyn-OcU03.11.201730206.11.2017SPP, a.s.
2017000206plyn-MŠ03.11.201738406.11.2017SPP, a.s.
2017000207biologicky rozložiteľný odpad - 10/1703.11.20171206.11.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000208elektrina-11/201703.11.2017556.4606.11.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000209telefónne poplatky-OCU09.11.201723.5909.11.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000210telefónne poplatky-MŠ09.11.201719.9909.11.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000211stravné lístky09.11.2017355.5409.11.2017LeCheque Dejeneur
2017000212publikácie-VS,obce a školy09.11.201712.609.11.2017Poradca s.r.o.
2017000213dopravné služby-10/1709.11.2017206.4509.11.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000214biologicky rozl. odpad - 11/201716.11.20171216.11.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000215voda16.11.201733.2316.11.2017TAVOS, a.s.
2017000216vývoz a uskladnenie odpadu-10/201724.11.2017662.1324.11.2017FCC Trnava
2017000217mobilné služby24.11.201727.5824.11.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000218tonery-5 ks24.11.201780.9523.11.2017CAMEA computer systems, a.s.
2017000219kanc. potreby-tlačivá, rýchloviazače, po27.11.201766.3331.12.2017Protex Štúrovo
2017000220ročná licencia KEO05.12.2017177.0211.12.2017KEO, s.r.o.
2017000221MŠ-telekomunikačné služby05.12.201719.9911.12.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000222dopravné služby - 11/201705.12.2017183.411.12.2017ARRIVA Trnava, a.s.
2017000223ŠJ-potraviny05.12.201717101.12.2017Jana Mosnáková
2017000224elektrina-VO,OcU,MŠ,DS,šatne05.12.2017556.4611.12.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000225plyn-OcU05.12.201735611.12.2017SPP, a.s.
2017000226plyn-MŠ05.12.201745211.12.2017SPP, a.s.
2017000227zákony-2018 - aktualizácie05.12.20172931.12.2017Poradca s.r.o.
2017000228vlajky- EU, SR, obecná11.12.201753.2813.12.2017Signo, s.r.o.
2017000229posudok soc.služieb-IV.Q. 201711.12.20172711.12.2017Mesto Leopoldov
2017000230úprava terénu - zberné miesta14.12.201715014.12.2017Ďuriš Peter
2017000231telekomunikačné služby-11/201714.12.201730.3615.12.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000232zber bioodpadu - 12/201715.12.20171215.12.2017biomarina-biowaste s.r.o.
2017000233vývoz a uskladnenie odpadu-11/201715.12.2017674.7715.12.2017FCC Trnava
2017000234autobusové spoje-IV.Q 201720.12.2017146.420.12.2017ARRIVA Nitra, a.s.
2017000235ŠJ-potraviny29.12.2017119.6927.12.2017Jana Mosnáková
2017000236ŠJ-potraviny29.12.2017167.7327.12.2017Zdenka Tamajková
2017000237ŠJ-potraviny29.12.2017193.6627.12.2017Zdenka Tamajková
2017000238balíček - Zákonník práce29.12.201717.229.12.2017Poradca s.r.o.
2017000239vianočné osvetlenie,oprava rozh, a VO29.12.2017419.1429.12.2017Elektro LIGHT
2017000240ročná kontrola detského ihriska29.12.201717429.12.2017EKOTEC spol. s r.o.
2017000241mobil-ST29.12.201727.6629.12.2017Slovak Telekom, a.s.
2017000242ročné vedenie účtu CP-201729.12.201744.5920.12.2017Prima banka Slovensko,a.s.
2017000243dopravné služby - december 201731.12.2017145.6909.01.2018
ARRIVA Trnava, a.s.
2017000244telekomunikačné služby-12/2017 a 1/201831.12.201733.5909.01.2018
Slovak Telekom, a.s.
2017000245telekomunik.poplatky-MŠ31.12.201719.9909.01.2018
Slovak Telekom, a.s.
2017000246časopisy-MŠ31.12.20172931.12.2017Slovenská pošta
2017000247vývoz a uskladnenie odpadu31.12.2017709.1317.01.2018
FCC Trnava
2017000248elektrina-vyúčtovanie31.12.2017-210.531.12.2017MAGNA ENERGIA, a.s.
2017000249plyn-MŠ-vyúčtovanie31.12.2017-1454.8931.12.2017SPP, a.s.
2017000250plyn-vyúčtovanie-OcU31.12.2017-633.531.12.2017SPP, a.s.
2017000251voda-OcU,OšK,MŠ,DS31.12.201725.3619.01.2018
TAVOS, a.s.
2017000252ST-mobil31.12.201722.526.01.2018
Slovak Telekom, a.s.
2017000253aktualizácia-Registratúra31.12.201712.626.01.2018
TOPSET Solutions s.r.o.
2017000254vianočný koncert-ozvučenie-201731.12.201718026.01.2018
MIDO-MUSIC PRODUCTION

Faktúry 2016

DokPopisCelková sumaDátum Dátum úhradyDodávateľ
2016000001strav.líst1295.5408.01.201612.01.2016LeCheque Dejeneur
2016000002elektrina595.7908.01.201612.01.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000003Poradca1624.908.01.201612.01.2016Poradca s.r.o.
2016000004oprava VO95.1120.01.201620.01.2016Elektro LIGHT
2016000005zameran.MK150020.01.201620.01.2016Milan Fančovič
2016000006karneval-M20020.01.201620.01.2016FUNart
2016000007plyn-MŠ31420.01.201620.01.2016SPP, a.s.
2016000008plyn-OcU22920.01.201620.01.2016SPP, a.s.
2016000009MŠ-tlačivá6.120.01.201620.01.2016ŠEVT
2016000010servis oki15020.01.201620.01.2016MADOB s.r.o.
2016000011tlačivá, kancelárske potreby53.3526.01.201605.01.2016Protex Štúrovo
2016000012geometrický plán-p.č.352/5125926.01.201604.02.2016Milan Fančovič
2016000013kancelárske potreby-tlačivá,obálky70.826.01.201621.01.2016ŠEVT
2016000014tlačivá - ŠJ-stravné listy,skladové kart1028.01.201604.02.2016CONNECT
2016000015publikácia-dane9.828.01.201604.02.2016Poradca s.r.o.
2016000016ŠJ-potraviny113.8601.02.201601.02.2016Zdenka Tamajková
2016000017ŠJ-potraviny159.2501.02.201602.02.2016Zigová Katarína
2016000018demontáž vianočných girlánd,oprava VO177.1101.02.201604.02.2016Elektro LIGHT
2016000019plyn-MŠ-2/201630503.02.201604.02.2016SPP, a.s.
2016000020plyn-OcU-2/201622203.02.201604.02.2016SPP, a.s.
2016000021elektrina-OcU,MŠ,VO,DS,šatne582.2903.02.201604.02.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000022the hosting dolneotrokovce_178.610.02.201609.02.2016Websupport. s.r.o.
2016000023doména dolneotrokovce.sk14.6410.02.201610.02.2016EXO Technologies
2016000024vývoz a uskladnenie odpadu751.3910.02.201615.02.2016FCC Trnava
2016000025dopravné-01/2016152.8910.02.201615.02.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000026MŠ-telefónne poplatky20.5810.02.201615.02.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000027OcÚ-telefónne poplatky16.8110.02.201615.02.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000028Verejná správa SR-ročný prístup8410.02.201622.02.2016Poradca podnikateľa
2016000029mapový portál-serv.poplatok30018.02.201622.02.2016Geosense SK s.r.o.
2016000030zber biologicky rozložit. kuchy.odpadu1018.02.201622.02.2016Waste for taste
2016000031MŠ-materiál na opravu vod.a kan.rozvodov289.2818.02.201622.02.2016VODOTECHNIK
2016000032MŠ-oprava vod.a kan.rozvodov58018.02.201622.02.2016Gašpar Rudolf
2016000033vypracovanie štúdie100018.02.201622.02.2016MP Profit PB, s.r.o.
2016000034interaktívna tabuľa173023.02.201624.02.2016PcProfi, s.r.o.
2016000035SOZA-reprodukovaná hudba14.2824.02.201624.02.2016SOZA
2016000036poplatky-mobil27.5824.02.201624.02.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000037MŠ-interaktívny program24929.02.201602.03.2016PcProfi, s.r.o.
2016000038projektová dokument.-staveb.úpravy MŠ498001.03.201602.03.20163MP ateliér, s.r.o.
2016000039ŠJ-potraviny152.901.03.201602.03.2016Zigová Katarína
2016000040ŠJ-potraviny154.1401.03.201602.03.2016Zdenka Tamajková
2016000041OcÚ - plyn- 3/1620902.03.201602.03.2016SPP, a.s.
2016000042MŠ - plyn- 3/1628702.03.201602.03.2016SPP, a.s.
2016000043elektrina - 3/16582.2902.03.201602.03.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000044dopravné-2/16170.6410.03.201611.03.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000045publikácie-súvzťažnosti vo VS1410.03.201611.03.2016Poradca s.r.o.
2016000046aktualizácia programu-cintorín41.410.03.201611.03.2016TOPSET Solutions s.r.o.
2016000047www.cintoríny.sk-zverejňovanie20.710.03.201611.03.2016TOPSET Solutions s.r.o.
2016000048telefón-MŠ20.5810.03.201611.03.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000049telefón-OcÚ18.8910.03.201611.03.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000050vývoz odpadu701.0710.03.201611.03.2016FCC Trnava
2016000051publikácia-zákon o odpadoch11.111.03.201611.03.2016Poradca s.r.o.
2016000052ŠJ-odvoz biologického odpadu1022.03.201623.03.2016Waste for taste
2016000053toner do tlačiarne-2x34.322.03.201617.03.2016CAMEA computer systems, a.s.
2016000054publikácia-Účtovné súvzťažnosti-20162522.03.201623.03.2016ZMO,region JE
2016000055oprava verejného osvetlenia97.5722.03.201623.03.2016Elektro LIGHT
2016000056vypracovanie štúdie-MŠ100022.03.201623.03.2016MP Profit PB, s.r.o.
2016000057vypracovanie štúdie-MŠ100022.03.201623.03.2016MP Profit PB, s.r.o.
2016000058vývoz splaškovej vody9623.03.201623.03.2016Poľnohospodárske družstvo
2016000059ST-mobil27.5823.03.201623.03.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000060geosense-ortofotomapa33631.03.201601.04.2016Geosense SK s.r.o.
2016000061proj.dokum.-miestne komu.Pažiť240031.03.201601.04.2016Ing. Igor Aresta-projekty DS
2016000062ŠJ-potraviny12601.04.201601.04.2016Zdenka Tamajková
2016000063ŠJ-potraviny223.9701.04.201601.04.2016Zigová Katarína
2016000064MŠ-plyn15806.04.201608.04.2016SPP, a.s.
2016000065aut.spoje-1.Q 2016146.406.04.201608.04.2016ARRIVA Nitra, a.s.
2016000066plyn-OcU11506.04.201608.04.2016SPP, a.s.
2016000067elektrina-4/2016582.2906.04.201608.04.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000068prepravné-3/2016153.3808.04.201608.04.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000069telefón-MŠ20.5808.04.201608.04.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000070telefón-OcÚ37.8108.04.201608.04.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000071program Registratúra79.215.04.201615.04.2016TOPSET Solutions s.r.o.
2016000072vývoz odpadu701.1815.04.201615.04.2016FCC Trnava
2016000073ŠJ-biologický odpad1015.04.201615.04.2016Waste for taste
2016000074kniha Dolné Považie z neba33015.04.201615.04.2016CBS spol. s.r.o.
2016000075publikácia-Balíček mzd.účtovníčky13.729.04.201602.05.2016Poradca s.r.o.
2016000076mobil-ST27.5829.04.201602.05.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000077posudok-zdr.pracovník soc. služieb13.529.04.201602.05.2016Mesto Hlohovec
2016000078Registratúra - inštalácia + školenie1829.04.201602.05.2016TOPSET Solutions s.r.o.
2016000079elektrina582.2903.05.201605.05.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000080plyn-OcÚ4403.05.201605.05.2016SPP, a.s.
2016000081plyn-MŠ6003.05.201605.05.2016SPP, a.s.
2016000082ŠJ-potraviny71.9703.05.201603.05.2016Zdenka Tamajková
2016000083ŠJ-potraviny119.903.05.201603.05.2016Zigová Katarína
2016000084dopravné-4/2016166.4905.05.201605.05.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000085projektová dokumentácia-det.mult.ihrisko120009.05.201609.05.20163MP ateliér, s.r.o.
2016000086telefon-OcÚ37.0209.05.201609.05.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000087telefon-MŠ20.5809.05.201609.05.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000088oprava miestneho rozhlasu82.809.05.201609.05.2016Brodek a spol.
2016000089pečiatky-20 ks, okrúhle, podlhovasték399.4209.05.201609.05.2016PEČIATKY-VIZITKY
2016000090nový svetelný bod ver.osvetlenia763.8119.05.201619.05.2016Elektro LIGHT
2016000091ŠJ-biologický odpad1019.05.201619.05.2016Waste for taste
2016000092vývoz a uskladnenie odpadu726.0219.05.201619.05.2016FCC Trnava
2016000093voda-OcU, MŠ, cintorín43.719.05.201619.05.2016TAVOS, a.s.
2016000094školenie PO a BOZP, oprava has.prístrojo177.619.05.201619.05.2016SOMO-Peťovský Jozef
2016000095ST-mobil27.5819.05.201619.05.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000096export údajov z reg.nehnuteľnosti12023.05.201619.05.2016NIS SR
2016000097MŠ-plyn2606.06.201608.06.2016SPP, a.s.
2016000098OcÚ-plyn1906.06.201608.06.2016SPP, a.s.
2016000099elektrina582.2906.06.201608.06.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000100ŠJ-potraviny154.6106.06.201606.06.2016Zdenka Tamajková
2016000101ŠJ-potraviny237.2606.06.201602.06.2016Zigová Katarína
2016000102Prepravné - máj 2016 - autobusový spoj165.8506.06.201608.06.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000103stravné lístky1935.5407.06.201608.06.2016LeCheque Dejeneur
2016000104telefon-OcU21.5607.06.201608.06.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000105telefon-OcU20.5807.06.201608.06.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000106vývoz a uskladnenie odpadu726.7417.06.201623.06.2016FCC Trnava
2016000107ŠJ-tlačivá15.617.06.201623.06.2016CONNECT
2016000108toner do tlačiarne - 2 ks2617.06.201616.06.2016Phobosstudio
2016000109servisný poplatok-mapový portal18020.06.201623.06.2016Geosense SK s.r.o.
2016000110mobil-ST27.5820.06.201623.06.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000111vykonanie auditu - 201565023.06.201623.06.2016Ing. Adamkovič Jozef
2016000112MŠ-prepravné-výlet-Lešná42524.06.201606.07.2016R.O.EXPRES
2016000113ŠJ-potraviny168.9401.07.201601.07.2016Zdenka Tamajková
2016000114ŠJ-potraviny224.0201.07.201601.07.2016Zigová Katarína
2016000115ŠJ-biologický odpad1004.07.201606.07.2016Waste for taste
2016000116ŠJ-biologický odpad1004.07.201606.07.2016Waste for taste
2016000117elektrina582.2904.07.201606.07.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000118plyn-OcU1704.07.201606.07.2016SPP, a.s.
2016000119plyn-MŠ2404.07.201606.07.2016SPP, a.s.
2016000120MŠ-folia na okná2704.07.201606.07.2016OPOM
2016000121VZN o odpadoch-vypracovanie15004.07.201606.07.2016L.E.A.S.
2016000122telefon-OcU14.5908.07.201608.07.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000123telefon-MŠ20.5908.07.201608.07.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000124dopravné-6/2016170.5708.07.201608.07.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000125štátny znak R2408.07.201608.07.2016SYMBOLIKA HLOHOVEC
2016000126projekt pre Recyklačný fond20011.07.201611.07.2016Mgr. Anna Kadlecová
2016000127prepravné-II. štvrťrok 201615611.07.201611.07.2016ARRIVA Nitra, a.s.
2016000128dovoz štrku89.2814.07.201615.07.2016Nákladná doprava
2016000129Kniha Dolné Považie z neba321.7514.07.201615.07.2016CBS spol. s.r.o.
2016000130vývoz odpadu-6/2016716.9314.07.201615.07.2016FCC Trnava
2016000131cement,meter, dovoz materiálu174.7814.07.201615.07.2016PROFIRON
2016000132ŠJ-potraviny84.7718.07.201618.07.2016Zdenka Tamajková
2016000133ŠJ-potraviny84.3118.07.201618.07.2016Zigová Katarína
2016000134tlačivá-prihlas.lístky, potvrdenky,spis.26.120.07.201621.07.2016CONNECT
2016000135ST-mobil27.5822.07.201622.07.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000136vývoz spl.vody7222.07.201622.07.2016Poľnohospodárske družstvo
2016000137letáky-Pochod "D.Otrokovce-Jašter"14.9403.08.201604.08.2016GECON,reklamná agentúra
2016000138elektrina582.2903.08.201604.08.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000139plyn-MŠ2403.08.201604.08.2016SPP, a.s.
2016000140plyn-OcU1703.08.201604.08.2016SPP, a.s.
2016000141dopravné-7/16181.0304.08.201604.08.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000142Ver.obstar.-nákup zberných nádob133.3315.08.201616.08.2016Obec Dolné Trhovište
2016000143telefón-OcU14.5915.08.201616.08.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000144telefon-MŠ20.5815.08.201616.08.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000145oprava polostrihov, klínový remeň101.415.08.201616.08.2016Vlastimil Šiška-LESTECH
2016000146vývoz odpadu a uskladnenie717.3715.08.201616.08.2016FCC Trnava
2016000147vybavenie WC, skrinka na kľúče,boxy326.2515.08.201611.08.2016PAPERA s.r.o.
2016000148voda42.8418.08.201618.08.2016TAVOS, a.s.
2016000149oprava verejného osvetlenia322.826.08.201626.08.2016Elektro LIGHT
2016000150mobil-ST27.5826.08.201626.08.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000151prac.náradie-VZ, KD, ceny-guláš153.6509.09.201609.09.2016A-Z veľkoobchod s.r.o.
2016000152plyn-MŠ4909.09.201612.09.2016SPP, a.s.
2016000153plyn-OcÚ3609.09.201612.09.2016SPP, a.s.
2016000154elektrina582.2909.09.201612.09.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000155balíček Súvzťažnosti pre VS-publikácie14.912.09.201612.09.2016Poradca s.r.o.
2016000156dopravné služby- 8/2016186.1112.09.201612.09.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000157odvoz a uskladnenie odpadu657.4512.09.201612.09.2016FCC Trnava
2016000158telefon-MŠ20.5812.09.201612.09.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000159telefon-OcU20.8112.09.201612.09.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000160mobil-ST27.5826.09.201626.09.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000161oprava miestneho rozhlasu110.426.09.201626.09.2016Brodek a spol.
2016000162oprava brány na cintoríne63.2428.09.201628.09.2016UMAKOV
2016000163vývoz vody3628.09.201601.10.2016Poľnohospodárske družstvo
2016000164ŠJ-potraviny213.3501.10.201604.10.2016Zigová Katarína
2016000165ŠJ-potraviny127.4903.10.201604.10.2016Zdenka Tamajková
2016000166autobusové spoje - III. Q 2016148.803.10.201611.10.2016ARRIVA Nitra, a.s.
2016000167oprava verejného osvetlenia125.6303.10.201611.10.2016Elektro LIGHT
2016000168plyn-MŠ15210.10.201611.10.2016SPP, a.s.
2016000169plyn-OcU11010.10.201611.10.2016SPP, a.s.
2016000170elektrina582.2910.10.201611.10.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000171vývoz a uskladnenie odpadu617.510.10.201611.10.2016FCC Trnava
2016000172dopravné služby-9/2016184.810.10.201611.10.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000173telefón-OcÚ17.5917.10.201617.10.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000174telefon-MŠ20.7117.10.201617.10.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000175zber biologicky rozloži.odpadu-9/161017.10.201617.10.2016Waste for taste
2016000176oprava verejného osvetlenia151.0924.10.201631.10.2016Elektro LIGHT
2016000177telefónne poplatky-mobil27.5824.10.201631.10.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000178verejné obstarávanie-"Sanácia skládky"36024.10.201631.10.2016K-CENTUM, spol. s r.o.
2016000179posudkový lekár - 2x2724.10.201631.10.2016Mesto Leopoldov
2016000180ŠJ-potraviny159.903.11.201604.11.2016Zdenka Tamajková
2016000181ŠJ-potraviny172.5703.11.201604.11.2016Zigová Katarína
2016000182plyn-MŠ25103.11.201610.11.2016SPP, a.s.
2016000183plyn-OcU18303.11.201610.11.2016SPP, a.s.
2016000184elektrina582.2903.11.201610.11.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000185stravné lístky + poplatky655.5403.11.201610.11.2016LeCheque Dejeneur
2016000186MŠ-krajky na kroje29.605.11.201605.11.2016Polartek, spol. s r.o.
2016000187spolufinancovanie projektu-odpad406.9209.11.201610.11.2016Obec Dolné Trhovište
2016000188dopravné služby-10/16184.8709.11.201610.11.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000189telefónne poplatky-MŠ20.7710.11.201610.11.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000190telefónne poplatky-OcU17.5910.11.201610.11.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000191ŠJ-biologický odpad1016.11.201616.11.2016Waste for taste
2016000192vývoz a uskladnenie odpadu653.6516.11.201616.11.2016FCC Trnava
2016000193voda26.2216.11.201616.11.2016TAVOS, a.s.
2016000194sanácia skládky na Pažiti54777.623.11.201607.12.2016SEGNIS, spol. s r.o.
2016000195mobil_ST27.5829.11.201629.11.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000196pasportizácia cintorína - 238 HM59429.11.201629.11.2016TOPSET Solutions s.r.o.
2016000197ŠJ-potraviny141.5202.12.201601.12.2016Zdenka Tamajková
2016000198ŠJ-potraviny195.4602.12.201601.12.2016Zigová Katarína
2016000199telefónne poplatky-MŠ19.9905.12.201609.12.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000200telefónne poplatky-OcU24.0705.12.201609.12.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000201prepravné-11/2016161.8208.12.201609.12.2016ARRIVA Trnava, a.s.
2016000202toner-2 ks26.608.12.201614.12.2016CAMEA computer systems, a.s.
2016000203ročná licencia KEO WIN 2017177.0208.12.201609.12.2016KEO, s.r.o.
2016000204elektrina582.2908.12.201609.12.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000205plyn-MŠ29508.12.201609.12.2016SPP, a.s.
2016000206plyn-OcU21508.12.201609.12.2016SPP, a.s.
2016000207publikácia - Elektronická komunikácia11.408.12.201609.12.2016Poradca s.r.o.
2016000208SOU-posudok zdravot.pracov.soc.služieb13.512.12.201616.12.2016Mesto Leopoldov
2016000209vývoz a uskladnenie odpadu676.5212.12.201616.12.2016FCC Trnava
2016000210montáž vianoč.osvetlenia a oprava VO249.3216.12.201616.12.2016Elektro LIGHT
2016000211ŠJ-tlačivá23.5616.12.201616.12.2016CONNECT
2016000212kontrola bezpečnosti detského ihriska248.416.12.201616.12.2016EKOTEC spol. s r.o.
2016000213publikácia-inventarizácia8.616.12.201616.12.2016Poradca s.r.o.
2016000214zber biologicky rozložiteľného odpadu2016.12.201616.12.2016Waste for taste
2016000215čistenie kanálov - Barina2516.12.201616.12.2016Ďuriš Peter
2016000216údržba príjazd.cesty na ihrisko10016.12.201616.12.2016Ďuriš Peter
2016000217oprava verejného osvetlenia308.6322.12.201622.12.2016Elektro LIGHT
2016000218elektronická pečať103.222.12.201622.12.2016DISIG, a.s.
2016000219mobil-ST27.5828.12.201628.12.2016Slovak Telekom, a.s.
2016000220mapový portál-1.1.-30.4.2017119.328.12.201628.12.2016Geosense SK s.r.o.
2016000221aktualizácia zákonov-publikácie2928.12.201628.12.2016Poradca s.r.o.
2016000222MŠ-príslušenstvo k umyvadlám145.4728.12.201628.12.2016NOMI
2016000223Poradca 2017 a zákony 201724.930.12.201630.12.2016Poradca s.r.o.
2016000224ročný poplatok za vedenie účtu cen.papie44.5930.12.201620.12.2016Prima banka Slovensko,a.s.
2016000225elektrina-vyúčtovanie-2016-38.8931.12.201631.12.2016MAGNA ENERGIA, a.s.
2016000226telefon-MŠ19.9931.12.201610.01.2017
Slovak Telekom, a.s.
2016000227OcÚ-telefonne poplatky23.431.12.201610.01.2017
Slovak Telekom, a.s.
2016000228dopravné-12/2016195.631.12.201610.01.2017
ARRIVA Trnava, a.s.
2016000229dopravné- IV.štvrťrok 2016148.831.12.201610.01.2017
ARRIVA Nitra, a.s.
2016000230vývoz a uskladnenie odpadu-12/2016722.3531.12.201610.01.2017
FCC Trnava
2016000231aktualizácia programu-Registratúra8.431.12.201610.01.2017
TOPSET Solutions s.r.o.
2016000232ŠJ-potraviny63.3231.12.201627.12.2016Zdenka Tamajková
2016000233ŠJ-potraviny100.4231.12.201627.12.2016Zigová Katarína
2016000234plyn- vyúčtovanie r. 2016-80.7931.12.201631.12.2016SPP, a.s.
2016000235plyn - vyúčtovanie r. 2016-OcÚ124.6431.12.201620.01.2017
SPP, a.s.
2016000236voda-MŠ a OcU20.1131.12.201620.01.2017
TAVOS, a.s.
2016000237mobil-ST27.5831.12.201627.01.2017
Slovak Telekom, a.s.

Faktúry 2015

DokladPopisCelková sumaDatumDatum UhradyDodávateľ
2015000001stravné lí655.5405.01.201512.01.2015LeCheque Dejeneur
2015000002tlačivá36.1308.01.201512.01.2015CONNECT
2015000003plyn-ocu33623.01.201523.01.2015SPP, a.s.
2015000004plyn-MŠ46523.01.201523.01.2015SPP, a.s.
2015000005ŠJ-potravi127.8202.02.201503.02.2015Zigová Katarína
2015000006ŠJ-potravi8007.02.201503.02.2015Zdenka Tamajková
2015000007PUBLIKáCIA1707.02.201510.02.2015ZMO,region JE
2015000008vývoz odpa3607.02.201510.02.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000009plyn-MŠ45007.02.201510.02.2015SPP, a.s.
2015000010plyn-ocu32507.02.201510.02.2015SPP, a.s.
2015000011elektrina418007.02.201510.02.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000012telefon-MŠ20.5809.02.201510.02.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000013telefon-oc17.8309.02.201510.02.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000014SAD Trnava63.5609.02.201510.02.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000015ASA763.5712.02.201523.02.2015.A.S.A.
2015000016publikácia8.512.02.201523.02.2015Poradca s.r.o.
2015000017SAD Trnava50.1720.02.201523.02.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000018oprava VO149.920.02.201523.02.2015Elektro LIGHT
2015000019mobil-ST26.0920.02.201523.02.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000020odh.snehu3620.02.201523.02.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000021SOZA14.2823.02.201523.02.2015SOZA
2015000022ww.cintori20.723.02.201523.02.2015TOPSET Solutions s.r.o.
2015000023ww.dolneot68.1423.02.201523.02.2015EXO Technologies
2015000024ww.cintorí41.426.02.201504.03.2015TOPSET Solutions s.r.o.
2015000025rekonštr.M976.7226.02.201504.03.2015Jozef Šípka
2015000026oprava VO93.2526.02.201504.03.2015Jozef Šípka
2015000027dopr.zrkad235.226.02.201504.03.2015VIAPRO, s.r.o.
2015000028www.VSSR8402.03.201504.03.2015Poradca podnikateľa
2015000029ŠJ-potravi163.0602.03.201503.03.2015Zigová Katarína
2015000030ŠJ-potravi75.0903.03.201504.03.2015Zdenka Tamajková
2015000031plyn-MŠ42504.03.201504.03.2015SPP, a.s.
2015000032OcU-plyn30704.03.201504.03.2015SPP, a.s.
2015000033ŠJ-odpad1001.03.201517.03.2015Waste for taste
2015000034telefon-Oc21.7209.03.201517.03.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000035telefon-MŠ20.5809.03.201517.03.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000036ASa640.7613.03.201517.03.2015.A.S.A.
2015000037ťahanie vo3613.03.201517.03.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000038SAD Trnava66.9116.03.201531.12.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000039SAD Trnava226.5616.03.201515.04.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000040mobil-ST26.1823.03.201527.03.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000041ŠJ-tlačivá14.3223.03.201527.03.2015CONNECT
2015000042MŠ-tapeta31.7723.03.201501.04.2015PRAMACO s.r.o.
2015000043struna-kos91.230.03.201509.04.2015Viktoria-Hámor,s.r.o.
2015000044ŠJ-odpad1030.03.201509.04.2015Waste for taste
2015000045publikácia12.207.04.201509.04.2015Poradca podnikateľa
2015000046MŠ-plyn23207.04.201509.04.2015SPP, a.s.
2015000047plyn-ocu16807.04.201509.04.2015SPP, a.s.
2015000048ŠJ-potravi104.4507.04.201502.04.2015Zdenka Tamajková
2015000049ŠJ-potraví135.4807.04.201502.04.2015Zigová Katarína
2015000050ťahanie vo3607.04.201509.04.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000051stravné lí975.5407.04.201509.04.2015LeCheque Dejeneur
2015000052telefon-MŠ20.5808.04.201509.04.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000053telefon-Oc17.9508.04.201509.04.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000054ARRIVA146.414.04.201515.04.2015ARRIVA Nitra, a.s.
2015000055ASA678.5414.04.201515.04.2015.A.S.A.
2015000056SAD Trnava142.8215.04.201515.04.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000057mobil-ST26.1824.04.201524.04.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000058publikácia10.224.04.201524.04.2015Poradca s.r.o.
2015000059ŠJ-potravi103.3303.05.201505.05.2015Zdenka Tamajková
2015000060ŠJ-potravi147.603.05.201505.05.2015Zigová Katarína
2015000061tel-MŠ20.5805.05.201511.05.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000062telef.-OcÚ16.9705.05.201511.05.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000063plyn-OcÚ6405.05.201511.05.2015SPP, a.s.
2015000064plyn-MŠ8905.05.201511.05.2015SPP, a.s.
2015000065prev.cinto34005.05.201511.05.2015ZO-RVC samosprávy
2015000066kan.poptre39.5406.05.201507.05.2015Protex Štúrovo
2015000067piesok-MŠ21614.05.201514.05.2015Nákladná doprava
2015000068SAD Trnava166.7814.05.201514.05.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000069MŠ-uč.pomô33.7920.05.201520.05.2015Zábavné učení
2015000070ASA-odpad687.4720.05.201520.05.2015.A.S.A.
2015000071voda29.7220.05.201520.05.2015TAVOS, a.s.
2015000072oprava kos356.220.05.201520.05.2015Vlastimil Šiška-LESTECH
2015000073mobil26.0925.05.201525.05.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000074mot.píla29925.05.201525.05.2015MG Poľovnícke potreby
2015000075audit65025.05.201525.05.2015Ing. Adamkovič Jozef
2015000076ŠJ-odpad2029.05.201508.06.2015Waste for taste
2015000077plyn-MŠ3801.06.201508.06.2015SPP, a.s.
2015000078plyn-ocu2701.06.201508.06.2015SPP, a.s.
2015000079ŠJ-potravi163.9301.06.201501.06.2015Zigová Katarína
2015000080ŠJ-potravi87.103.06.201503.06.2015Zdenka Tamajková
2015000081obrusy-2016005.06.201505.06.2015Farkaš Tibor
2015000082SAD Trnava144.4208.06.201508.06.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000083telefon-MŠ20.5808.06.201508.06.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000084telefon-Oc16.9708.06.201508.06.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000085tonery33.3711.06.201508.06.2015INkarus
2015000086ASA-odpad671.111.06.201510.06.2015.A.S.A.
2015000087Šj-odpad1025.06.201507.07.2015Waste for taste
2015000088mobil28.8826.06.201507.07.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000089ŠJ-potravi135.6701.07.201502.07.2015Zigová Katarína
2015000090ŠJ-potravi131.6801.07.201502.07.2015Zdenka Tamajková
2015000091plyn-Ocu2502.07.201507.07.2015SPP, a.s.
2015000092plyn-MŠ3502.07.201507.07.2015SPP, a.s.
2015000093elektrina595.7902.07.201507.07.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000094MŠ-tlačivá9.906.07.201507.07.2015ŠEVT
2015000095SAD Trnava182.106.07.201507.07.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000096tonery86.8609.07.201508.07.2015INkarus
2015000097stravné lí1615.5409.07.201508.07.2015LeCheque Dejeneur
2015000098telefon-MŠ20.5809.07.201515.07.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000099telefon-Oc17.0509.07.201515.07.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000100aut.doprav146.409.07.201515.07.2015ARRIVA Nitra, a.s.
2015000101odpad-odvo667.8409.07.201515.07.2015.A.S.A.
2015000102VO-elektri-170.4809.07.201513.07.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000103MŠ-elektri-83.6609.07.201513.07.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000104ocu-elektr-86.2309.07.201513.07.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000105spl.voda-v7220.07.201524.07.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000106mobil-ST25.9920.07.201524.07.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000107ŠJ-odpad-61020.07.201524.07.2015Waste for taste
2015000108istič-šatn194.4724.07.201524.07.2015Jozef Šípka
2015000109riad-kuchy112.2503.08.201503.08.2015A-Z veľkoobchod s.r.o.
2015000110riad-kuchy2303.08.201505.08.2015ETC European Trade Center s.r.
2015000111plyn-MŠ3505.08.201507.08.2015SPP, a.s.
2015000112plyn-OcU2505.08.201507.08.2015SPP, a.s.
2015000113elektrina595.7905.08.201507.08.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000114SAD Trnava194.8406.08.201507.08.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000115OcU-telefo17.5706.08.201507.08.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000116MŠ-telefon20.5806.08.201507.08.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000117vývoz odpa79405.08.201525.08.2015.A.S.A.
2015000118DS-elektri-36.6907.08.201513.08.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000119elektr.OŠK-111.9507.08.201513.08.2015SLOVAKIA ENERGY
2015000120dožinky-lá69.0511.08.201511.08.2015Látky Mráz
2015000121voda42.8424.08.201525.08.2015TAVOS, a.s.
2015000122gastronádo130.2424.08.201514.08.2015PROMOS ALFA
2015000123oprava kos114.924.08.201525.08.2015Vlastimil Šiška-LESTECH
2015000124mobil25.9924.08.201525.08.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000125škol.BOZP19231.08.201504.09.2015SOMO-Peťovský Jozef
2015000126elektrina595.7904.09.201504.09.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000127plyn-MŠ7204.09.201504.09.2015SPP, a.s.
2015000128plyn-OcU5204.09.201504.09.2015SPP, a.s.
2015000129telefon-MŠ20.5810.09.201514.09.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000130telefon-Oc16.9710.09.201514.09.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000131Prepravné-164.5410.09.201514.09.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000132akt.zákono2910.09.201514.09.2015Poradca s.r.o.
2015000133lavičky-MŠ46.810.09.201514.09.2015PíLA JELKO
2015000134ASA-odpad732.3111.09.201514.09.2015.A.S.A.
2015000135ŠJ-tlačivá12.811.09.201514.09.2015CONNECT
2015000136mobil-ST25.9918.09.201506.10.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000137zask.okien51.9626.09.201506.10.2015JUVA
2015000138elektrina595.7928.09.201506.10.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000139čist.kanál36030.09.201506.10.2015Strojtrans, s.r.o.
2015000140dovoz kame171.630.09.201506.10.2015Nákladná doprava
2015000141plyn-MŠ22403.10.201506.10.2015SPP, a.s.
2015000142plyn-OcU16203.10.201506.10.2015SPP, a.s.
2015000143ŠJ-potravi146.8803.10.201502.10.2015Zigová Katarína
2015000144ŠJ-potravi122.6406.10.201507.10.2015Zdenka Tamajková
2015000145ARRIVA-pre153.605.10.201512.10.2015ARRIVA Nitra, a.s.
2015000146SAD-prepra15207.10.201512.10.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000147telefon-MŠ20.5807.10.201512.10.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000148telefon-OU17.4707.10.201512.10.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000149odvoz odpa718.312.10.201512.10.2015.A.S.A.
2015000150MŠ-matrace87.629.10.201529.10.2015NOMI
2015000151MŠ-lehátka21029.10.201529.10.2015NOMI
2015000152mobil25.9929.10.201529.10.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000153ŠJ-odpad1029.10.201529.10.2015Waste for taste
2015000154rev.komíno45.1229.10.201529.10.2015OBI Centrum, spol s r.o.
2015000155kon.odpady9029.10.201529.10.2015Poradca podnikateľa
2015000156elektrina595.7906.11.201506.11.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000157plyn-Ocu26706.11.201506.11.2015SPP, a.s.
2015000158plyn-MŠ37006.11.201506.11.2015SPP, a.s.
2015000159telefon-MŠ20.5806.11.201506.11.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000160telefon-Oc23.6406.11.201506.11.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000161mos.tabula9506.11.201506.11.2015SYMBOLIKA HLOHOVEC
2015000162KEO-progra207.6118.11.201518.11.2015KEO, s.r.o.
2015000163SAD Trnava188.3418.11.201518.11.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000164letáky49.218.11.201518.11.2015GECON,reklamná agentúra
2015000165odvoz odpa696.3118.11.201518.11.2015.A.S.A.
2015000166Sporák24418.11.201512.11.2015COMID
2015000167voda28.8518.11.201518.11.2015TAVOS, a.s.
2015000168MR-oprava186.6618.11.201518.11.2015Brodek a spol.
2015000169ŠJ-odpad1024.11.201524.11.2015Waste for taste
2015000170rekonšt.MŠ15578.224.11.201524.11.2015M-HOMZA
2015000171mobil-ST31.0824.11.201524.11.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000172ŠJ-potravi176.1824.11.201503.11.2015Zigová Katarína
2015000173ŠJ-potravi113.9224.11.201503.11.2015Zdenka Tamajková
2015000174ŠJ-potravi183.8502.12.201502.12.2015Zigová Katarína
2015000175ŠJ-potravi136.5202.12.201503.12.2015Zdenka Tamajková
2015000176elektrina595.7902.12.201508.12.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000177plyn31502.12.201508.12.2015SPP, a.s.
2015000178plyn-MŠ43602.12.201508.12.2015SPP, a.s.
2015000179publikácia12.502.12.201508.12.2015Poradca s.r.o.
2015000180pl.dvere72609.12.201509.12.2015Plastové okná
2015000181telefon-Oc16.9709.12.201509.12.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000182telefon-MŠ20.5809.12.201509.12.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000183zákony201524.909.12.201509.12.2015Poradca s.r.o.
2015000184SAD Trnava155.9410.12.201510.12.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000185ŠJ-odpad2017.12.201517.12.2015Waste for taste
2015000186ASA-odpad677.2617.12.201517.12.2015.A.S.A.
2015000187lipy-4ks58217.12.201517.12.2015Eden Gardens
2015000188Poradca1624.917.12.201517.12.2015Poradca s.r.o.
2015000189TAVOS-vyja14.6417.12.201517.12.2015TAVOS, a.s.
2015000190vývoz vody7221.12.201529.12.2015Poľnohospodárske družstvo
2015000191ŠJ-potravi82.8621.12.201522.12.2015Zdenka Tamajková
2015000192ŠJ-potravi116.4821.12.201522.12.2015Zigová Katarína
2015000193ST-vyjadre2421.12.201529.12.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000194Hrniec-MŠ30.2321.12.201529.12.2015GASTROZONE
2015000195vian.osvet686.8829.12.201529.12.2015Elektro LIGHT
2015000196mobil,tabl68.9729.12.201529.12.2015Slovak Telekom, a.s.
2015000197telef.-OcU18.5531.12.201512.01.2016
Slovak Telekom, a.s.
2015000198telef.-MŠ20.5831.12.201512.01.2016
Slovak Telekom, a.s.
2015000199prepravné148.831.12.201512.01.2016
ARRIVA Nitra, a.s.
2015000200elektr.vyú-22.5831.12.201531.12.2015MAGNA ENERGIA, a.s.
2015000201prepravné167.7631.12.201512.01.2016
ARRIVA Trnava, a.s.
2015000202voda25.3631.12.201520.01.2016
TAVOS, a.s.
2015000203prepravné149.431.12.201520.01.2016
ROSI tour
2015000204odpad658.8531.12.201520.01.2016
.A.S.A.
2015000205plyn-prepl-864.7131.12.201531.12.2015SPP, a.s.
2015000206plyn-prepl-483.1231.12.201531.12.2015SPP, a.s.
2015000207dobropis-66.9131.12.201531.12.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000208dobropis-63.5631.12.201531.12.2015ARRIVA Trnava, a.s.
2015000209ST-mobil27.5831.12.201521.01.2016
Slovak Telekom, a.s.