Zmluvy 2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2024:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
Centrum voľného času04/2024Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 202415.05.202415.05.202416.05.202450 €zmluva CVČ 2024
Slovenská Sporiteľňa, a.s.03/2024Dodatok k zmluve o bežnom účte15.04.202415.04.202416.04.20240,00 €SLSP Prijatie_navrhu_na_uzatvorenie_zmluvy_-_zverejnenie
NATUR-PACK a.s.02/2024Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov25.03.202425.03.202426.03.20240,00 €zmluva NATUR - PACK ,a.s.
Nižňanský Miroslav a ostatní spoluvlastníci01/2024Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti31.01.202420.02.202421.01.20242000,00€Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
FCC s.r.o S000T100019Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu24.01.202431.01.202401.02.20240,00€FCC dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu

Zmluvy 2023

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
eSYST, s.r.o.19/2023licenčná zmluva26.09.202327.09.202328.09.2023200,00 €esyst- enex
encare, s.r.o.20232068Zmluva o združenej dodávke elektriny6.11.20235.12.20236.12.20230,00 €encare2023
Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor SKAUZL/6/2022dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 8.11.202315.11.202316.11.20231200 €_Dodatok zmluva o audite Dolné Otrokovce
Peter Andrla Garant DDD18/2023Zmluva o dielo23.10.202307.11.202308.11.20230,00 €Zmluva deratizácia 2023
adsupra s.r.o.17/2023Zmluva o poskytovaní služieb30.10.202331.10.20231.11.202318 €zmluva adsupra-dolneotrokovce
SPP a.s.6303028010Zmluva o dodávke plynu 30.10.202330.10.202331.10.20230,00 €zmluvaSPP2024-2026
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20202413Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/2020241318.9.202309.10.202310.10.20230,00 € SKM_C250i23100913280
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 5004712Dodatok č. 1 k zmluáme12.9.20239.10.202310.10.20230,00 €konica minolta
COLAS Slovakia a. s..16/2023Zmluva o dielo21.07.202324.07.202325.07.202327.779,46 € Zmluva o dielo Dolné Otrokovce - cesta
Fidelity Trade, s.r.o.15/2023Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.202222.05.202329.05.202330.05.2023192,00 €Fidelity trade - Dodatok č.1 - obec Dolné Otrokovce- dvojitý zber
FCC TRNAVA s.r.o14/2023Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skladovaní odpadu 14.05.202315.05.202316.05.20230,00€Dodatok k zmluve FCC
Pôdohospodárska platobná agentúra13/2023Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB611.05.202312.05.202313.05.20230,00 €Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB6
ROVAMI s.r,o.12/2023Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 1.2.201817.04.202303.05.202304.05.20230,00 €Zmluva rovami - Dolné Otrokovce
Generali Poisťovňa2408915050Skupinové úrazové poistenie - aktivačné práce28.02.202328.02.202301.03.202315,56 €Poistná-zmluva - aktivačné práce (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.A/3135/09/2012Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov a systémovej podpore - GIS Cintorín10.02.202315.02.202316.02.202378,00 €Dodatok-č.1-ku-zmluve-č.-A3135092012-GIS-Cintorín (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-07-04vs2Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - IR - DCOM - reg10.02.202315.02.202316.02.202390,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2017-07-04vs2-IR-DCOM-reg (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2016-04-11dh1Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Registratúra10.02.202315.02.202316.02.202396,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2016-04-11dh1-registratúra (.pdf)

Zmluvy

NázovDodávateľ
NázovDodávateľ
2020 - Zmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb.pdfSLOVAK Telekom, a.s. Bratislava
2020 - zmluva_o_nfv_00312428.pdfMinisterstvo financií SR Bratislava
2020 - Dohoda-c.-200601070-UPSVaR.pdfÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
2020 - Zmluva-o-vypozicke-SU-SR.pdfŠtatistický úrad SR Bratislava
2020 - Poistna-zmluva-c-2407243506.pdfGenerali Poisťovňa, a.s. , Bratislava
2020 - Dodatok-c.-1-poistna-zmluva-c.-2407243506.pdfGenerali Poisťovňa, a.s., Bratislava
2021 - Zmluva-o-poskytovani-sluzby-pri-zbere-a-odvoze-odpadu-c.-ZD2020NR9001.pdfESPIK Group s.r.o. Orlov
2021 - Dodatok-c.-1-k-Zmluve-o-vypozicke-SODB-2021.pdfŠtatistický úrad SR Bratislava
2021 - Zmluva-auditorske-sluzby-2020.pdfIng. Jozef Adamkovič, štatutárny auditor
2021 - Dodatok-k-Zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-Balik-Biznis-linka-L.pdfSlovak Telekom, a.s. Bratislava
2021 - Dodatok-c.-3-k-Zmluve-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-s-odpadmi-z-neobalovych-vyrobkov-zo-dna-30.4.2018.pdfNATUR-PACK, a.s. Bratislava
2021 - Lindstrom-prenajom-rohozi.pdfLindström, s.r.o. Trnava
2021 - Zmluva-o-najme-a-poskytovani-sluzieb-c.-zmluvy-5004712.pdfKonica Minolta Slovakia Bratislava
2021 - Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-obchod-2021-Merasice.pdfPotraviny VAMIX Merašice
2021 - Ramcova-zmluva-VAMIX.pdfPotraviny VAMIX Merašice
2021 - Zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-c.-309070ACB6.pdfPPA Nitra
2021 - Zmluva-o-poradenstve-a-spolupraci-PHRSR.pdfZdruženie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta Hlohovec
2021 - Zmluva-o-poskytnuti-transferu-Obec-Merasice.pdfObec Merašice
2021 - Zmluva-o-zbere-kuchynskeho-odpadu-Dodatok-c.-1.pdfESPIK Group Orlov
2021 - Zmluva-o-dodavke-plynu-do-31.12.2023.pdfSPP Bratislava
2021 - Zmluva-o-prevode-VT.pdfDEUS Bratislava
2021 - Zmluva-o-dodavke-elektriny_2.pdfMAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
2022 - Zmluva-o-vykonani-prelozky-verejneho-osvetlenia-Zapadoslovenska-distribucna.pdfZápadoslovenská distribučná
2022 - Zmluva-o-platobnej-karte.pdfSLSP Hlohovec
2022 - Dodatok-c.-1-OCU-Fendi-s.r.o_.pdfFENDI, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
2022 - ZoD-DO-REKONSTRUKCIA-OCU-Fendi-s.r.o_.pdfFENDI, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
2022 - Dodatok-c.-1_3.pdfeSYST, s.r.o., Žilina
2022 - Zmluva-c.-12022-zodpovedna-osoba-OOU.pdf3HM Galanta
2022 - Zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb-2021.pdfIng. Marián Faško PhD, Žilina
2022 - Zmluva-o-Platobnej-karte-SLSP.pdfSLSP Hlohovec
2023 - Dodatok-c.-1-ku-zmluve-c.-tz2016-04-11dh1-registratura.pdfTOPSET Solutions s.r.o., Stupava
2023 - Poistna-zmluva.pdfGenerali Poisťovňa, Bratislava
2023 - Dodatok-c.-1-ku-zmluve-c.-tz2017-07-04vs2-IR-DCOM-reg.pdfTOPSET Solutions, s.r.o. Stupava
2023 - Dodatok-c.1-ku-zmluve-c.-A3135092012-GIS-Cintorin.pdfTOPSET Solutions s.r.o. Stupava
2023 - Zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-CVC-Duha_2.pdfCentrum voľného času Dúha, Hlohovec
2023 - Dodatok-c.-4-k-Zmluve-zo-dna-30.4.2018-NATUR-PACK.pdfNATUR-PACK, a.s. Bratislava
Dodatok zmluvy_Sport Service - Dodatok-zmluvy_Sport_service.pdfSport Service s.r.o.
Dohoda č 220601028 - ÚPSVaR Piešťany - Dohoda-c.-220601028-UPSVaR-Piestany.pdfÚPSVaR Piešťany
Dohoda o - o-poskytnuti-prispevku-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanostiÚradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Zmluva - o-spolupraci-Obec-Bojnicky.pdfObec Bojničky
Zmluva - o-dielo-webova-stranka.pdfMiroslav Chmelka
Zmluva - Oprava-MS.pdfM-HOMZA
Zmluva - Manazment-aktivit-prijimatela-dotacii-a-verejneho-obstaravatela.pdfMP Profit, s.r.o.
Zmluva - odpredaj-pozemku-Tabacek.pdfObec DO
Zmluva - o-dielo-aplikacia-Geosense-Geoportal.pdfGeosense SK s.r.o.
Zmluva - prenajom-pozemku.pdfNA
Zmluva - na-vypracovanie-studie-uskutocnitelnosti.pdfMP Profit PB s.r.o.
Zmluva - detske-multifunkcne-ihrisko.pdfSPORT SERVICE s.r.o.
Zmluva - MS_OZE.pdfRekosta
Zmluva - cesta-Barina.pdfMiroslav Mikulek
Zmluva - na-vypracovanie-studie-uskutocnitelnost_ihriskoi.pdfMP Profit PB s.r.o.
Zmluva - Aktualizacie-progr.-syst.podpora-licencna-zmluva.pdfTOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva - Dohoda-UPSVaR-Piestany.pdfÚPSVaR
Zmluva - SJ-masovyroba.pdfRóbert Gašparík
Zmluva - auditorske-sluzby-2017-2.pdfIng. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-Elektronickej-sluzbe-Business24.pdfSlovenská Sporitelňa a.s.
Zmluva - DCOM-Dodatok-c-1.pdfDataCentrum
Zmluva - o-dielo-a-o-zabezpeceni-projektoveho-manazmentu.pdfMgr. Anna Kadlecová
Zmluva - Dodatok-c-9-Zmluva-o-zriadeni-SOU.pdfSpoločný stavebný úrad
Zmluva - o-partnerstve-a-spolupraci-na-projekte-Ekologicka-ucebna.pdfObčianske združenie Zámok Hlohovec
Zmluva - o-najme-nebytovych-priestorov-Dodatok-c-1-ATU.pdfOcU Dolné Otrokovce
Zmluva - o-zdruzeni-financnych-prostriedkov-Obec-Dolne-Trhovist.pdf
Zmluva - c-119364-08U03-o-poskytnuti-podpory-z-Environmentalneho-fondu-formou-dotacie-text.pdf
Zmluva - o-zriadenie-SOU.pdf
Zmluva - MAPA-Slovakia-Digital.pdfMapa Slovakia Digital s.r.o.
Zmluva - Magna-Energia-elektrina.pdfMAGNA ENERGIA a.s.
Zmluva - auditorske-sluzby-2017Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-dodavke-plynu-c.-5100002064.pdfSPP
Zmluva - o-poskytnuti-penazneho-daru-c.-Na-137-2017.pdfNadácia Slovenskej sporiteľne
Zmluva - o-dielo-DIKTA-Plus.pdfDikta Plus
Zmluva - TOPSET-registratura-aktualizacia.pdfTOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva - Dodatok-c.-1-MP-Profit-PB.pdfMP Profit
Zmluva - Environmentalny-fond-dotacia-MS.pdfEnviromentálny fond
Zmluva - Zdruzenie-obci-pod-Inovcom.pdfZdruženie obcí
Zmluva - o-zbere-elektroodpadu-ROVAMI-Sladkovicovo.pdfROVAMI s.r.o.
Zmluva - CWS-rohoz-MS.pdfCWS s.r.o.
Zmluva - o-zabezpeceni-systemu-nakladania-s-odpadmi-z-obalovNatur-Pack a.s.
Zmluva - auditorkse-sluzby-2018.pdfIng. Jozef Adamovič
Zmluva - licencna-TENDERnetTENDERnet
Zmluva - Kupna-zmluva-Danisik.pdfObec Dolné Otrokovce
Zmluva - Najomna-zmluva-cintorin.pdf
Zmluva - uverova-SLSP_all.pdfSlSp a.s.
Zmluva - o-inzerciiRegion Press
Zmluva - o-odbere-bologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-a-restaura.pdfBiomarina - biowaste s.r.o.
Zmluva - o-kontrolnej-cinnosti-detske-ihriska-na-verejnych-prie.pdfEkotec s.r.o.
Zmluva - o-dodavke-elektriny-c.-81022019-MAGNA-ENERGIA.pdfMagna Energia
Zmluva - o-odbere-pouziteho-jedleho-oleja-biomarina-biowaste-Su.pdfBiomarina - biowaste s.r.o.
Zmluva - TSK-dotacia-2019-dozinky.pdfTSK
Zmluva - c.-014-HL-K-RO-2019-o-poskytnuti-dotacie-TSK.pdfTSK
Zmluva - o-poskytovani-auditorskych-sluzieb-2019.pdfIng. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z_.pdfNatur Pack a.s.
Zmluva - o-humanitarnej-zbierke-pouzitych-textiliiodevov-a-obuvi.pdfHumana People to People Slovakia
Zmluva - c.-6-2019-TO-o-prevadzkovani-spojov-na-linke-406409-AR.pdfArriva Nitra
Zmluva - DCOM.pdfDataCentrum (DEUS)
Zmluva - ANMIZE-najomna-zmluva-1-2020.pdfANMIZE Kapince
Zmluva - CVC-Duha-Hlohovec.pdfCVČ Dúha Hlohovec
Zmluva - Kupna-zmluva-Daniel-Pekar.pdfDaniel Pekár
Zmluva O Poverení Spracúvaním Osobných údajov - TOPSET Solution - o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov-TOPSET-Solution.pdfTOPSet Solutions
Zmluva O Spracovaní Osobných údajov Prostredníctvom Sprostredko - o-spracovani-osobnych-udajov-prostrednictvom-sprostredko.pdfMAPA Slovakia Digital
Zmluva- - o_zriadeni_staveniska.pdfSegnis s.r.o.