Rýchle správy

Zmluvy

NázovDodávateľ
NázovDodávateľ
2020 - Zmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb.pdfSLOVAK Telekom, a.s. Bratislava
2020 - zmluva_o_nfv_00312428.pdfMinisterstvo financií SR Bratislava
2020 - Dohoda-c.-200601070-UPSVaR.pdfÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
2020 - Zmluva-o-vypozicke-SU-SR.pdfŠtatistický úrad SR Bratislava
2021 - Zmluva-o-poskytovani-sluzby-pri-zbere-a-odvoze-odpadu-c.-ZD2020NR9001.pdfESPIK Group s.r.o. Orlov
2021 - Dodatok-c.-1-k-Zmluve-o-vypozicke-SODB-2021.pdfŠtatistický úrad SR Bratislava
2021 - Zmluva-auditorske-sluzby-2020.pdfIng. Jozef Adamkovič, štatutárny auditor
2021 - Dodatok-k-Zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-Balik-Biznis-linka-L.pdfSlovak Telekom, a.s. Bratislava
2021 - Dodatok-c.-3-k-Zmluve-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-s-odpadmi-z-neobalovych-vyrobkov-zo-dna-30.4.2018.pdfNATUR-PACK, a.s. Bratislava
2021 - Lindstrom-prenajom-rohozi.pdfLindström, s.r.o. Trnava
2021 - Zmluva-o-najme-a-poskytovani-sluzieb-c.-zmluvy-5004712.pdfKonica Minolta Slovakia Bratislava
2021 - Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-obchod-2021-Merasice.pdfPotraviny VAMIX Merašice
2021 - Ramcova-zmluva-VAMIX.pdfPotraviny VAMIX Merašice
2021 - Zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-c.-309070ACB6.pdfPPA Nitra
2021 - Zmluva-o-poradenstve-a-spolupraci-PHRSR.pdfZdruženie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta Hlohovec
2021 - Zmluva-o-poskytnuti-transferu-Obec-Merasice.pdfObec Merašice
2021 - Zmluva-o-dodavke-plynu-do-31.12.2023.pdfSPP Bratislava
Dodatok zmluvy_Sport Service - Dodatok-zmluvy_Sport_service.pdfSport Service s.r.o.
Dohoda o - o-poskytnuti-prispevku-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanostiÚradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Zmluva - o-spolupraci-Obec-Bojnicky.pdfObec Bojničky
Zmluva - o-dielo-webova-stranka.pdfMiroslav Chmelka
Zmluva - Oprava-MS.pdfM-HOMZA
Zmluva - Manazment-aktivit-prijimatela-dotacii-a-verejneho-obstaravatela.pdfMP Profit, s.r.o.
Zmluva - odpredaj-pozemku-Tabacek.pdfObec DO
Zmluva - o-dielo-aplikacia-Geosense-Geoportal.pdfGeosense SK s.r.o.
Zmluva - prenajom-pozemku.pdfNA
Zmluva - na-vypracovanie-studie-uskutocnitelnosti.pdfMP Profit PB s.r.o.
Zmluva - detske-multifunkcne-ihrisko.pdfSPORT SERVICE s.r.o.
Zmluva - MS_OZE.pdfRekosta
Zmluva - cesta-Barina.pdfMiroslav Mikulek
Zmluva - na-vypracovanie-studie-uskutocnitelnost_ihriskoi.pdfMP Profit PB s.r.o.
Zmluva - Aktualizacie-progr.-syst.podpora-licencna-zmluva.pdfTOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva - Dohoda-UPSVaR-Piestany.pdfÚPSVaR
Zmluva - SJ-masovyroba.pdfRóbert Gašparík
Zmluva - auditorske-sluzby-2017-2.pdfIng. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-Elektronickej-sluzbe-Business24.pdfSlovenská Sporitelňa a.s.
Zmluva - DCOM-Dodatok-c-1.pdfDataCentrum
Zmluva - o-dielo-a-o-zabezpeceni-projektoveho-manazmentu.pdfMgr. Anna Kadlecová
Zmluva - Dodatok-c-9-Zmluva-o-zriadeni-SOU.pdfSpoločný stavebný úrad
Zmluva - o-partnerstve-a-spolupraci-na-projekte-Ekologicka-ucebna.pdfObčianske združenie Zámok Hlohovec
Zmluva - o-najme-nebytovych-priestorov-Dodatok-c-1-ATU.pdfOcU Dolné Otrokovce
Zmluva - o-zdruzeni-financnych-prostriedkov-Obec-Dolne-Trhovist.pdf
Zmluva - c-119364-08U03-o-poskytnuti-podpory-z-Environmentalneho-fondu-formou-dotacie-text.pdf
Zmluva - o-zriadenie-SOU.pdf
Zmluva - MAPA-Slovakia-Digital.pdfMapa Slovakia Digital s.r.o.
Zmluva - Magna-Energia-elektrina.pdfMAGNA ENERGIA a.s.
Zmluva - auditorske-sluzby-2017Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-dodavke-plynu-c.-5100002064.pdfSPP
Zmluva - o-poskytnuti-penazneho-daru-c.-Na-137-2017.pdfNadácia Slovenskej sporiteľne
Zmluva - o-dielo-DIKTA-Plus.pdfDikta Plus
Zmluva - TOPSET-registratura-aktualizacia.pdfTOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva - Dodatok-c.-1-MP-Profit-PB.pdfMP Profit
Zmluva - Environmentalny-fond-dotacia-MS.pdfEnviromentálny fond
Zmluva - Zdruzenie-obci-pod-Inovcom.pdfZdruženie obcí
Zmluva - o-zbere-elektroodpadu-ROVAMI-Sladkovicovo.pdfROVAMI s.r.o.
Zmluva - CWS-rohoz-MS.pdfCWS s.r.o.
Zmluva - o-zabezpeceni-systemu-nakladania-s-odpadmi-z-obalovNatur-Pack a.s.
Zmluva - auditorkse-sluzby-2018.pdfIng. Jozef Adamovič
Zmluva - licencna-TENDERnetTENDERnet
Zmluva - Kupna-zmluva-Danisik.pdfObec Dolné Otrokovce
Zmluva - Najomna-zmluva-cintorin.pdf
Zmluva - uverova-SLSP_all.pdfSlSp a.s.
Zmluva - o-inzerciiRegion Press
Zmluva - o-odbere-bologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-a-restaura.pdfBiomarina - biowaste s.r.o.
Zmluva - o-kontrolnej-cinnosti-detske-ihriska-na-verejnych-prie.pdfEkotec s.r.o.
Zmluva - o-dodavke-elektriny-c.-81022019-MAGNA-ENERGIA.pdfMagna Energia
Zmluva - o-odbere-pouziteho-jedleho-oleja-biomarina-biowaste-Su.pdfBiomarina - biowaste s.r.o.
Zmluva - TSK-dotacia-2019-dozinky.pdfTSK
Zmluva - c.-014-HL-K-RO-2019-o-poskytnuti-dotacie-TSK.pdfTSK
Zmluva - o-poskytovani-auditorskych-sluzieb-2019.pdfIng. Jozef Adamkovič
Zmluva - o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z_.pdfNatur Pack a.s.
Zmluva - o-humanitarnej-zbierke-pouzitych-textiliiodevov-a-obuvi.pdfHumana People to People Slovakia
Zmluva - c.-6-2019-TO-o-prevadzkovani-spojov-na-linke-406409-AR.pdfArriva Nitra
Zmluva - DCOM.pdfDataCentrum (DEUS)
Zmluva - ANMIZE-najomna-zmluva-1-2020.pdfANMIZE Kapince
Zmluva - CVC-Duha-Hlohovec.pdfCVČ Dúha Hlohovec
Zmluva - Kupna-zmluva-Daniel-Pekar.pdfDaniel Pekár
Zmluva O Poverení Spracúvaním Osobných údajov - TOPSET Solution - o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov-TOPSET-Solution.pdfTOPSet Solutions
Zmluva O Spracovaní Osobných údajov Prostredníctvom Sprostredko - o-spracovani-osobnych-udajov-prostrednictvom-sprostredko.pdfMAPA Slovakia Digital
Zmluva- - o_zriadeni_staveniska.pdfSegnis s.r.o.