Na základe sečianského  mandátu Františka II Rakociho o náboženskej slobode bol 22.1.1706 kostol  v Dolných Otrokovciach prebraný evanjelikmi a kalvínmi.

Prvá zmienka o kostole, ktorá pochádza z Vlastivedného múzea z Hlohovca, ktorú našiel Mgr. Jozef Urminský z Vizitácii z fary pochádza z r.1748, kedy dolnootrokovský rodák Mikuláš Tanka odkázal vo svojom testamente zo dňa 9.5.1748 finančnú hotovosť a pozemky pre kostol sv.Michala Archanjela. Domnievame sa, že kostol bol postavený v priebehu 16 storočia (vchodové dvere boli na východe, oltár  na západe ) ako filiálny kostol hornotrhovištskej fary.

Podľa farskej kroniky v roku 1787 boli od farnosti oddelené Dolné Trhovište, Galanová a Podlakša , tieto boli pričlenené k Pastuchovu a Dolné Otrokovce a Tepličky boli pričlenené k Hornému Trhovišťu, odvtedy patríme pod farnosť a pravdepodobne i odvtedy chodili deti z D.Otrokviec do školy do H. Trhovišťa až do roku 1907

fminulost-Tiefenbacherova-057Jeho pôvodný donátor nie je známy. Rozpadať sa začal od roku 1890.  Zostali po ňom len tri kopy kameňa, ktoré boli pred výstavbou nového kostola rozvezené po cestách. V priebehu 1.svetovej vojny( v rokoch 1914-1918)  stála len veža, ktorá sa rozpadla. Kostol bol vybudovaný z lomového kameňa.

V roku 1932- 1934 postavili na jeho mieste nový kostol s rovnakým zasvätením.  Kostol staval majster Tršťanský so svojími murármi z Hlohovca.Bol vysvätený na Michala, kedy sa slúžila prvá svätá omša. V tom čase bol oltár prázdny, socha sv. archaniela Michala bola dodaná až o rok.  Pôvodný barokový oltárny obraz s vyobrazením Archanjela Michala je dnes nezvestný. V čase výstavby kostola sa slúžili omše v miestnej škole.

V okolí kostola bol cintorín, pozostatky sa nachádzajú aj pod cestou aj pod Kupcovým domom. Podľa nariadenia Jozefa II. sa od roku 1790 nesmelo pochovávať v blizkosti kostola / epidémie /. V tomto období pravdepodobne vznikol i náš cintorín.

Zvon pochádza tiež z roku 1934 a odlial ho ALOJS KURDEL z Trnavy  vtedy bol  správcom fary Jozef  Satko/ 1919-1934 /. Na zvone je napísané :

Živých volám

Mrtvych oplakávam

Mračná zahánam

Venuvané z milodarov Dol.Otrokovských

Veriacich za správcu fary Jozefa Satko 1934

Lial  Alojs Kurbel V Trnave.

Oltár pochádza od  Jozef Seilnacht žil 1859-1939

Veľký kríž so sochou urobil na česť a slávu Božiu Sylvester Ševčík z Hlohovca1936

Kríž misijný 1934 venoval kostolu a vyrobil stolár M. Bahn   ako i lavice a spovedelnicu

Harmónium venoval kostolu Jozef Maršala a manželka rodák 1936, vtedy žijúci v Amerike

Sochu Pany Márie venoval kňaz  Jozef Satko

Krížovú cestu – peniaze venovala Horníková Jozefína žijúca v Amerike, krížovú cestu dal vyrobiť kňaz Vojtech Packa a na osvetlenie prispelo ochotnícke divadlo z obce , neskôr v roku 2008 zakúpil nové osvetlenie krížovej cesty kňaz Peter Jelínek.

Andelíčka venovala kostolu Pogádyová  Mária

V roku 1960 bola prevedená rozsiahla oprava  kostola – fasáda, veža z milodarov veriacich a sumu 4.000 korún zaplatil kňaz František Málik, ktorý vo farnosti nezostal dlho pre potýčky s úradmi. Okolie kostola upravilo družstvo bágrom a občania brigádnicky vybudovali betónový mur pre osadenie pletiva v hodnote 9.000 korún, ktoré boli z rozpočtu obce. Z okolia kostola boli vykopané olivy, aby neohrozovali pletivo, osadenie pletiva robil stavebný podnik z Hlohovca.

Ďalšie rozsiahlé opravy boli v roku 1991 za kňaza Hrebíčka, kedy bola opravená strecha, veža, omietka, oplotenie, vo vnútri náteri okien, dverí, lavíc, reštavrácia sôch, oltára, obrazov, vybudovalo sa ozvučenie kostola, tieto práce boli ukončené v októbri a boli v hodnote 144.187 Kčs. Peniaze sa získali zbierkou od občanov a ruženských peňazí. Kostol vymaľoval Čambal.

2004 boli urobené nové dvere do zákristie, 2009 boli urobené nové vchodové dvere z príspevku občanov a obce prácu zdarma urobil Peter Kupec

V roku 2002 obec venovala lipový kríž s korpusom Ježiša do domu smútku

V roku 2001 za kňaza Pavlíka Daniela bol postavený kríž pred kostol s nápisom „ Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami“, za kňaza Pavla Čurku obec vymenila gamatky  v kostole za  elektrické kúrenie, schodisko – dlažbu vyrobili nezamestaní a zábradlie vyrobil Ševčík Jozef so synom Miroslavom.

V roku 2005 boli urobené prístrešky- markizy pred dvere.

Za kňaza Jelínka a  v roku 2008 bola prevedená injekčná drenáž – odvlhčenie kostola a k tomu potrebné práce- odstránenie vlkého muriva, kožovanie, maľovanie.

Kostol vymaľoval Marian Kupec a farbu venoval Miroslav Jurčo.

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti :

Jozef Satko 1919- 1934

Pavol Drgoň 1935 – 1942

ThDr.Rudolf Sulo  1943 – 1960

František Málik1960/Ilava väzeň/

Bernárd Pobuda 1960-1962 zastupoval

Vojtech Packa 1962 – 1978

Benedikt Jakabovič  1978 – 1989

Pavol Hrebíček   1989 – 1992

Jozef Franta 1992 – 1997

Daniel Vladimír Pavlík 1997 – 2002

Pavol Čurka 2002 – 2007

Peter Jelínek  2007- 2009

Pavol Hladík  2009

Kňazi pôsobiaci v Hornom Trhovišti :

Anton  Vlkovič                   1782-1792

František Kmotorkay          1792-1794

Ján Urbanovský                  1794-1807

Andrej Viktor                      1807-1811

Jozef Melicsek                    1811-1821

Ján Kauer                            1821-1828

Ľudovít Nozdrivický          1828-1832

Ignác Richter                      1832

Imrich Jedlicska                 1832-1836

Jozef Koch                         1836-1859

Ján Dubnický                     1859-1864

František Barton                 1864-1867

Jozef Takacz                       1867-1873

Michal Buday                     1873-1884

Jozef Skokánek                   1884-1890

Teodor Jedinák                   1890

Pavol Bednár                      1890-1918

Rudolf Janík                       1918-1919 spracoval Vojtech Packa- kňaz