VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

2023 VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady2023

 

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

2023 VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

2023 VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce