Rýchle správy
Home > Občan > VZN

VZN

Návrh VZN

Návrh VZN Dan-z-nehnutelnosti-2019 tu

Návrh VZN č.-2-poplatok-za-komunalny-odpad-a-drobne-stavebne-odpady2019 tu

Platné VZN

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD
2/2020VZN č 2/202011. 12. 202022/202001.01.202101.01.2021
1/2020VZN č 1 /202011.12.202022/202001.01.202101.01.2021
03/2017VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce1.1.2018
01/2017VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb1.1.2018
02/2017VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce1.1.2018
01/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Otrokovce1.7.2016
03/2015VZN o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov v obci Dolné Otrokovce01.01.2016
04/2005VZN o socialnej kuratele a hmotnej núdzi01.01.2006
02/2005VZN o verejnom poriadku na území obce DO01.01.2006
02/2002VZN k vyhradeniu plochy na vylepovanie volebných pagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane05.08.2002
01/2014VZN trhový poriadok obce05.04.2014

Archív VZN

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD
03/2016VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2017
02/2016VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce 201701.01.2017
02/2015VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce 201601.01.2016
01/2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2016
03/2014VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce01.01.2015
1VZN-daň Z Nehnuteľnosti-20155.11.2014neviem1.1.20151.1.2015