Rýchle správy
Home > Náučný chodník

Náučný chodník

Náučný chodník Cesta chotárom Dolné Otrokovce bol vybudovaný v októbri roku 2017. Na trase dlhej 1,86 km nájdete celkovo 5 informačných tabúl. Každá je zameraná na samostatnú oblasť. Nájdete na nich mnoho zaujímavých informácií a hier, ktoré sa sprístupnia po nasnímaní QR kódu na tabuli. Prejsť celým chodníkom Vám zaberie približne 35 minút.

Putovanie začína od zastávky pri Obecnom úrade, kde sa nachádza tabuľa č.1 zameraná na históriu obce. Prejdete okolo kostola svätého Michala archanjela, okolo Obecného úradu a vystúpite do parku, kde nájdete tabuľu č. 2 venovanú miestnej faune. Chodník Vás potom zavedie k miestnej Materskej škole. Tu nájdete tabuľu 3. popisujúcu flóru vyskytujúcu sa v tejto oblasti. Uvíta Vás aj školská záhrada, kde nájdete množstvo ovocných stromov a kríkov. Prezrite si aj bylinkové záhony, o ktoré sa starajú miestne deti a možno Vám dajú ochutnať aj čerstvý bylinkový čaj. Chodník Vás od školy zavedie popri ihrisku na Pažiť s tabuľou č. 4 zameranou na archeológiu. Vaše putovanie pokračuje k Potoku a poslednej tabuli č. 5, na ktorej nájdete zaujímavosti zo života obce. Chodník sa končí na Obecnom úrade. Tu prebehne aj vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien.

 

PRAVIDLÁ NÁUČNÉHO CHODNÍKA

  1. pohybovať sa len po vyznačených cestách a chodníkoch
  2. správať sa ticho a disciplinovane
  3. neničiť lesné porasty a neplašiť zvieratá
  4. nepoškodzovať informačné tabule náučného chodníka
  5. neznehodnocovať prostredie odpadkami
  6. dbať na osobnú bezpečnosť