Náučný chodník Cesta chotárom Dolné Otrokovce bol vybudovaný v októbri roku 2017. Na trase dlhej 1,86 km nájdete celkovo 5 informačných tabúl. Každá je zameraná na samostatnú oblasť. Nájdete na nich mnoho zaujímavých informácií a hier, ktoré sa sprístupnia po nasnímaní QR kódu na tabuli. Prejsť celým chodníkom Vám zaberie približne 35 minút.

Putovanie začína od zastávky pri Obecnom úrade, kde sa nachádza tabuľa č.1 zameraná na históriu obce. Prejdete okolo kostola svätého Michala archanjela, okolo Obecného úradu a vystúpite do parku, kde nájdete tabuľu č. 2 venovanú miestnej faune. Chodník Vás potom zavedie k miestnej Materskej škole. Tu nájdete tabuľu 3. popisujúcu flóru vyskytujúcu sa v tejto oblasti. Uvíta Vás aj školská záhrada, kde nájdete množstvo ovocných stromov a kríkov. Prezrite si aj bylinkové záhony, o ktoré sa starajú miestne deti a možno Vám dajú ochutnať aj čerstvý bylinkový čaj. Chodník Vás od školy zavedie popri ihrisku na Pažiť s tabuľou č. 4 zameranou na archeológiu. Vaše putovanie pokračuje k Potoku a poslednej tabuli č. 5, na ktorej nájdete zaujímavosti zo života obce. Chodník sa končí na Obecnom úrade. Tu prebehne aj vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien.

PRAVIDLÁ NÁUČNÉHO CHODNÍKA

  1. pohybovať sa len po vyznačených cestách a chodníkoch
  2. správať sa ticho a disciplinovane
  3. neničiť lesné porasty a neplašiť zvieratá
  4. nepoškodzovať informačné tabule náučného chodníka
  5. neznehodnocovať prostredie odpadkami
  6. dbať na osobnú bezpečnosť

HRY NÁUČNÉHO CHODNÍKA

Zdravíme Vás pútnici,

chystáte sa vykročiť na Cestu chotárom Dolné Otrokovce a rozlúštiť hádanky, ktoré Vás privedú k amuletu Dolných Otrokoviec. Najprv sa zaregistruje na Obecnom úrade, kde Vám dajú Sprievodcu. Cena registrácie je 2 Eurá. Aktuálne hry sa Vám zobrazia po načítaní QR kódov v horných častiach tabúľ vedľa nápisu info a ich čísla. A teraz si zvoľte svoju cestu a pamätajte, že počas hry ju nemôžete meniť. Teraz sú dostupné tieto hry:

 Kúzelník – Ľahká cesta

Do našej krajiny sa votreli dve zlé víly Hlúposť a Lenivosť ukradli, schovali a zamkli amulet (pečať) Dolných Otrokoviec. Pomôž nám nájsť amulet. Ten, kto amulet odomkne sa stáva jeho strážcom na celý život. Nájsť amulet ti pomôže magický Nápoj Poznania. Nájdi ho a podľa receptu získaj všetky potrebné prísady. Nápoj poznania ti ukáže, kde je amulet a aj ako ho odomkneš. Teraz choď prvej tabuli.

 

Bojovník – Stredná cesta

Našu obec napadli Turci. Statočne sa bránime, ale morálka ľudí postupne upadá. Náš veliteľ stratil starobylý amulet Dolných Otrokoviec. Bez jeho sily sa neubránime. Pomôž nám ho nájsť a odomknúť získaným heslom, máš na to hodinu.

 

 

Vedomec – Ťažká cesta

Amulet Dolných Otrokoviec schoval jeden šibal. Nájdi ho a oznám nález na Obecnom úrade. Každá tabuľa je dom. V každom dome žije muž so ženou. Každý pár pestuje inú plodinu, chová iné zvieratá a vyrába iné výrobky než jeho susedia. Amulet má ten muž, ktorý pestuje bylinky. Kód na odomknutie amuletu nájdeš v sprievodcovi.

 

Autorom hier je Ekologické a Inovačné centrum o. z.

Hry nie je dovolené voľne šíriť a kopírovať bez súhlasu autora.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Uhádnite hádanky:

Dve ruky v kruhu stále v jednom kolotoči?

Hreje ti aj svieti a nič sa mu neplatí?

Vznáša sa na vode, keď fúka dobre je, ale víchricu nemá rada?

Zuby má, no nehryzie. Točí sa a krútiaci moment prenáša?