Dožinky 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť ukončenia zberu úrody – žatvy

Dožinky 2023

 

Poďakovanie za úrodu sa bude konať dňa 29. júla 2023 o 15,00 hod. v areáli Kultúrneho domu v Dolných Otrokovciach.

      Program:

  • Dožinkový sprievod obcou
  • Občerstvenie
  • Posedenie pri hudbe a speve