Pozvánka na stretnutie Obecného zastupiteľstva 9/2023

Pozvánka

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

Dňa 18.9.2023 t.j.  pondelok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie výšky školného poplatku v Materskej škole
 4. Schválenie uzatvorenie Dodatku č.3 SOÚ
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

pozvánka 9-23

Zavedenie systému MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis?

·  Informácie z bežných hlásení rozhlasu priamo do mobilu
·  Novinky z úradu priamo do telefónu
·  Upozornenia na krízové situácie – výpadky energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.
·  Pozvánky na športové a kultúrne akcie
·  Pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí radi v obci pomáhajú
·  Účasť vo verejných anketách

 

Registrácia je zadarmo. V registračnom procese si môžete nastaviť, aké informácie vás zaujímajú. Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR – všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ako sa zaregistrovať?

1.       Na webovej stránke  https://dolneotrokovce.munipolis.sk/registracia

2.       Cez mobilnú aplikáciu Mobilný Rozhlas Stiahnuť pre Android – Stiahnuť pre iOS

3.       Vyplnením registračného letáku a odovzdaním na úrad obce Dolné Otrokovce

Súťaž vo varení gulášu 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu 2023

Dňa 9.9.2023 o 10:00 hod. za Kultúrnym domom v Dolných Otrokovciach

Prihlásiť sa môžete do PONDELKA 4.9.2023 na Obecnom úrade.

Dožinky 2023 – fotky

Dožinky 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť ukončenia zberu úrody – žatvy

Dožinky 2023

 

Poďakovanie za úrodu sa bude konať dňa 29. júla 2023 o 15,00 hod. v areáli Kultúrneho domu v Dolných Otrokovciach.

      Program:

 • Dožinkový sprievod obcou
 • Občerstvenie
 • Posedenie pri hudbe a speve

Oslava dňa detí 2023

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 6/2023

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

 Dňa 22.6.2023 , t.j.  štvrtok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie záverečného účtu za rok 2022
 5. Rekonštrukcia Materskej školy
 6. Dožinky 2023
 7. Schválenie financií z rezervného fondu
 8. Stanovisko k vodomernej šachte
 9. Vyjadrenie k žiadosti p. Nižňanského
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

pozvánka 6-2023

Oslava MDD 2023

Obec Dolné Otrokovce pozýva všetky deti a rodičov na oslavu DŇA DETÍ, ktorá sa bude konať dňa 17.6.2023 od 9:30 hod. ihrisku v Dolných Otrokovciach.

Tešíme sa na deti a dospelých!