Emailové adresy v súvislosti s voľbami do NR SR 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu