web analytics

Starosta obce

foto-starosta-x700
Ján Maršála starosta obce Dolné Otrokovce

15. 11. 2014  bol v komunálnych voľbách zvolený a 02. 01. 2015 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve menovaný do funkcie starostu obce Dolné Otrokovce Ján Maršála.

Vek nástupu do funkcie 57 rokov

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s: 
– funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
– funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej  orgánu má byť volený,
– ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Starosta :
– zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
– vykonáva obecnú správu,
– zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
– rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

(Zdroj: zákon SNR č. 369/1990 Zb.)  

Základné údaje a kontakty

[one_half]dolne_otrokovceRYTIER
Adresa:
Obecný úrad
Dolné Otrokovce 44
Dolné Otrokovce      920 61

Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský
[/one_half]
[one_half_last]

Starosta: † 27.12.2021  Ján Maršála

Zástupca starostu.:  Ing. Miroslav Cáder

Telefón:  033 7448 321
Mobil:     0903 407 551
E-mail: starosta@dolneotrokovce.sk
E-mail: ocudotrokovce@wircom.sk

Administratíva: Zdenka Tabačková

Telefón:  033 7448 321
Fax:        033 7448 321
E-mail: ocudotrokovce@wircom.sk
WEB:    www.dolneotrokovce.sk
[/one_half_last]

MAPA:


Kód obce: 506958
IČO: 00312428
Počet obyvateľov: 357
Katastrálne územie: 930 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 113

Úvod

Vážení občania, milí rodáci a návštevníci našej web stránky.foto-starosta-x700

Vítam Vás na webovej stránke obce Dolné Otrokovce, ktorá bude plná informácií a to z obecného zastupiteľstva, z kultúrneho a spoločenského života obce

                                                                                                                   † 27.12.2021

Dozviete sa viac o aktivitách, prečítate si aktuality. Stránka je aj

sprievodcom v obci, prevedie Vás jej históriou a zákutiami našej prírody.

 

Kalendár

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Virtuálny cintorín

Mapa Parciel

ZMO.SK

Obec Dolné Otrokovce je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ PONIKLEC – VÁH

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.