web analytics

Tradičné umelecké remeslá Piešťany 2024

Dňa 17.- 19. mája sa budú konať Tradičné umelecké remeslá 2024 na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Ste srdečne vítaní.

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce na rok 2021-2030

Zverejnenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce na rok 2021-

PHRSR Dolné Otrokovce 2021 2030 spresnenie 04 2024 word

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje majetkové priznania starostu obce v zmysle článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

vyhlásenie o majetku za rok 2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 02.05.2024 t.j. štvrtok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie aktualizovaného PHSR 2021-2030
4. Schválenie finančných prostriedkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ Dúha Hlohovec
5. Podnety od občanov – PD Dolné Otrokovce
6. Rôzne
7. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

OZ 5-2024

Zápis detí do Materskej školy v Dolných Otrokovciach na šk. rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ Dolné Otrokovce 62, 920 61 podľa § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024-2025 sa budú prijímať v dňoch  2. a 3. mája 2024 od 10,00 hod. do 15,00 hod. v budove MŠ v Dolných Otrokovciach.

Kalendár

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Virtuálny cintorín

Mapa Parciel

ZMO.SK

Obec Dolné Otrokovce je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ PONIKLEC – VÁH

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.