Školský úrad

Školský úrad

kontaktná adresa: Podzámska 39, 92001 Hlohovec

kontakt: Mgr. Zuzana Hromeková
Mgr. Žaneta Tóthová
Tel. č.: 033/7910085