Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

 Stavebný úrad, životné prostredie

kontaktná adresa: Podzámska 39, 92001 Hlohovec

kontakt: Mgr. Ivana Batíková
tel. Č.: 033/7910083