Články

Záverečný účet

Individuálna výročná správa r. 2016

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Individuálna výročná správa r. 2015

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015