Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 23. marca 2024, v prípade konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2024.

Obec Dolné Otrokovce v súlade s harmonogramom Organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky utvorila 1 volebný okrsok

Určila volebnú miestnosť: Kultúrny dom v Dolných Otrokovciach

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)