Zber cartridgov a tonerov

Každoročne skončí na skládkach s nebezpečným odpadom bez možnosti ďalšej recyklácie približne 500 miliónov cartridgov a tonerov. Správy o globálnych katastrofách akými sú úniky ropy sa šíri rýchlosťou blesku, málokto však vie, že počas výrobného procesu tonerovej kazety sa spotrebuje približne 3,5 litra ropy. Napriek tomu väčšina tonerov končí na skládkach a ich možná recyklácia takmer nikoho nezaujíma. Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!
Redukcia, repase a recyklácia, to je poradie operácií, ktorými môžeme znížiť množstvo odpadu vyhodeného na skládkach.
Ochrana životného prostredia a recyklácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Z toho dôvodu sme sa aj my rozhodli prispieť k ochrane životného prostredia zberom použitých cartridgov a tonerov. Na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach sa nachádzajú zberné boxy, do ktorých ukladáme použité atramentové cartridge a laserové tonery. Ak máte záujem o ochranu životného prostredia, môžete tak prispieť aj týmto malým činom. Použité cartidge a tonery môžete priniesť na Obecný úrad v Dolných Otrokovciach. Musia byť vložené v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené (aby nedošlo k ich poškodeniu).
FAKTY
– Ročne sa na celom svete vyhodí cez 500 miliónov cartridgov a tonerov!
– Celková hmotnosť vyhodených cartridgov a tonerov je rovnaká ako hmotnosť 112 463 osobných automobilov!
– Ak všetky vyhodené cartridge a tonery poskladáte vedľa seba, obopnú 3x rovník!
– Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!
– Cartridge a tonery môžu byť znovu použité až 4x!

Skládka, kam sú odvážané raz použité tonery a cartridge.