Zmluvy 2023

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
eSYST, s.r.o.19/2023licenčná zmluva26.09.202327.09.202328.09.2023200,00 €esyst- enex
encare, s.r.o.20232068Zmluva o združenej dodávke elektriny6.11.20235.12.20236.12.20230,00 €encare2023
Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor SKAUZL/6/2022dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 8.11.202315.11.202316.11.20231200 €_Dodatok zmluva o audite Dolné Otrokovce
Peter Andrla Garant DDD18/2023Zmluva o dielo23.10.202307.11.202308.11.20230,00 €Zmluva deratizácia 2023
adsupra s.r.o.17/2023Zmluva o poskytovaní služieb30.10.202331.10.20231.11.202318 €zmluva adsupra-dolneotrokovce
SPP a.s.6303028010Zmluva o dodávke plynu 30.10.202330.10.202331.10.20230,00 €zmluvaSPP2024-2026
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20202413Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/2020241318.9.202309.10.202310.10.20230,00 € SKM_C250i23100913280
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 5004712Dodatok č. 1 k zmluáme12.9.20239.10.202310.10.20230,00 €konica minolta
COLAS Slovakia a. s..16/2023Zmluva o dielo21.07.202324.07.202325.07.202327.779,46 € Zmluva o dielo Dolné Otrokovce - cesta
Fidelity Trade, s.r.o.15/2023Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.202222.05.202329.05.202330.05.2023192,00 €Fidelity trade - Dodatok č.1 - obec Dolné Otrokovce- dvojitý zber
FCC TRNAVA s.r.o14/2023Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skladovaní odpadu 14.05.202315.05.202316.05.20230,00€Dodatok k zmluve FCC
Pôdohospodárska platobná agentúra13/2023Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB611.05.202312.05.202313.05.20230,00 €Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB6
ROVAMI s.r,o.12/2023Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 1.2.201817.04.202303.05.202304.05.20230,00 €Zmluva rovami - Dolné Otrokovce
Generali Poisťovňa2408915050Skupinové úrazové poistenie - aktivačné práce28.02.202328.02.202301.03.202315,56 €Poistná-zmluva - aktivačné práce (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.A/3135/09/2012Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov a systémovej podpore - GIS Cintorín10.02.202315.02.202316.02.202378,00 €Dodatok-č.1-ku-zmluve-č.-A3135092012-GIS-Cintorín (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-07-04vs2Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - IR - DCOM - reg10.02.202315.02.202316.02.202390,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2017-07-04vs2-IR-DCOM-reg (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2016-04-11dh1Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Registratúra10.02.202315.02.202316.02.202396,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2016-04-11dh1-registratúra (.pdf)