Zmluvy 2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2024:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
Centrum voľného času04/2024Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 202415.05.202415.05.202416.05.202450 €zmluva CVČ 2024
Slovenská Sporiteľňa, a.s.03/2024Dodatok k zmluve o bežnom účte15.04.202415.04.202416.04.20240,00 €SLSP Prijatie_navrhu_na_uzatvorenie_zmluvy_-_zverejnenie
NATUR-PACK a.s.02/2024Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov25.03.202425.03.202426.03.20240,00 €zmluva NATUR - PACK ,a.s.
Nižňanský Miroslav a ostatní spoluvlastníci01/2024Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti31.01.202420.02.202421.01.20242000,00€Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
FCC s.r.o S000T100019Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu24.01.202431.01.202401.02.20240,00€FCC dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu