Putovanie cez Poniklec 2016

Súťaž vo varení guláša 2016

Dožinky 2016

Dožinky 2015

Stavanie mája 2015

Stolnotenisový turnaj 2015

Dožinky 2012

Dožinky 2011

Posedenie dôchodcov 2009