Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce 2021-2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.

Je spracovaný v súlade so záväznými regulatívnymi KURS (Koncepcie Územného Rozvoja Slovenska) 2011 v územnom pláne regiónu TTSK  a v rozpracovanom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030, v súlade s hlavnými smermi rozvoja územia.

PHRSR Dolné Otrokovce 2021 2030 schválený

Stavanie mája 2023

Obec Dolné Otrokovce pozýva všetkých občanov na tradičné Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2023 (t.j. v nedeľu) o 16:30 hod. v centre obce.

Občerstvenie zabezpečené.

Tešíme sa na Vás.

Očkovanie psov

Dňa 22.4.2023 (sobota) na mieste pred Obecným úradom v čase od 13:00 do 14:00 hod. bude prebiehať očkovanie psov proti besnote za poplatok 8,- eur a čipovanie nových psov za poplatok 15,- eur. Záujemcom sa budú očkovať psy aj proti iným ochoreniam.

Mať zavakcinovaného a začipovaného psa je zákonnou povinnosťou chovateľa. So sebou si nezabudnite priniesť aj očkovací preukaz psa.

MVDr. Hraška, obvodný veterinárny lekár


Výstraha pred silným vetrom – 27.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 27.03.2023 od 10:00 do 21:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

  • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
  • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
  • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
  • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
  • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
  • obmedziť šoférovanie
  • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
  • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
  • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
  • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Súťaž vo varení gulášu

Ročník 2019

Dožinky 2019

Obecné zastupiteľstvo

Oznam o konaní obecného zastupiteľstva

pozvánka IV. 2019

Oznámenie o zámere prenájmu obecného majetku

Prenájom nebytového priestoru na prevádzku potravín v obci.

Zámer tu

Vyhlásenie verejnej súťaže tu

Vyberové konanie na riaditeľa MŠ

Podmienky tu

Voľby do Európskeho parlamentu

Milí spoluobčania tu nájdete potrebné informácie k voľbám do europského parlamentu

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK tu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu tu

Informácia pre voliča tu

Vyhlásenie volieb do EP tu

Zoznam politických strán a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu tu