VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

2023 VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia