VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

2023 VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Dolné Otrokovce