Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že dňa 16.6.2015 v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.,  nebude elektrická energia.

Dôvod: vykonávanie plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy.