Články

Geografická poloha

google-mapa-dolne-otrokovceGeografická poloha Dolné Otrokovce:

Zemepisná šírka: 48.467, Dĺžka: 17.933
48° 28′ 1″ Severné, 17° 55′ 59″ Východná

Rozloha obce Dolné Otrokovce:
930 ha, 9,30 km² (3,59 sq mi)

Poľnohospodárská pôda spolu: 8,53 km2 853 ha – 92%
– Pôda orná: 8,09 km2 – 809 ha – 94,87%
– Záhrady: 0,20 km2  – 20 ha  – 2,29%
– Trvalé trávnaté porasty: 0,24 km2  – 24 ha  – 2,80%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,77 km2  – 77 ha  – 8%
– Lesný pozemok: 0,30 km2  – 30 ha  – 38,65%
– Vodná plocha: 0,05 km2  – 5 ha  – 5,98%
– Plocha zastavané nádvoria: 0,35 km2  – 35 ha  – 45,72%
– Plocha ostatná: 0,07 km2  – 7 ha  – 9,65%

Nadmorská výška Dolné Otrokovce:    181 m

Klíma Dolné Otrokovce:
Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb)