TAVOS Piešťany – oznámenie o zmene pri vybavovaní klientov

 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany oznamuje, že v záujme zlepšenia dostupnosti služieb občanom bude možné od 1.4.2016 vybaviť všetky záležitosti týkajúce sa odberu vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou v Zákazníckom centre Piešťany, Priemyselná 10.

Otváracie hodiny Zákazníckeho centra Piešťany : každý pracovný deň v čase 7.00 h – 15,00 h

Bližšie informácie o prevádzke centra (telefonické kontakty, maily, oznamy, tlačivá) nájdu naši klienti na stránke www.tavos.sk .

Zároveň upozorňuje na možnosť nahlasovania stavu vodomerov pre potreby fakturácie cez elektronický formulár, ktorý je uverejnený na webovej stránke.