Zápisnica OZ 10/2023

Zverejnená zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 12.10.2023

zápisnica 10-2023e

Zápisnica 9/2023

Zverejnená zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 18.9.2023

zápisnica 9-2023

Zápisnica OZ 6/2023

OZ 6-2023