Zápisnica OZ 12.03.2024

Zverejnená zápisnica z riadneho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 12.03.2024

zápisnica 03-2024