ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU V OBCI do 17.06.2024

Zber veľkoobjemového odpadu!!!!!

 

V Dolných Otrokovciach bude umiestnený kontajner na ploche oproti Kultúrnemu domu dňa 17.06.2024 (pondelok)

Kontajner bude v obci 1- 2 dni, podľa množstva odpadu.

Medzi veľkoobjemový odpad

Patrí :  rozmerom veľký odpad, ktorý neviete umiestniť do zberných nádob – starý nábytok, dvere, garniže a podobne

Do kontajnera v žiadnom prípade nepatrí:

  • stavebný odpad,
  • biologicky rozložiteľný odpad,
  • odpad, ktorý sa separuje a zbiera ako separovaný – elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky a pod
  • odpad so zvyškami nebezpečných látok – olejov a pod.