ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zverejnená zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 25.06.2024

oz 6 2024

Cesta rozprávkovým svetom 2024

Obec Dolné Otrokovce pozýva všetky deti na CESTU ROZPRÁVKOVÝM SVETOM v sobotu 20.07.2024

9:50 stretnutie za Kultúrnym domom v Dolných Otrokovciach

10:00 spoločne sa vydáme na cestu do ROZPRÁVKOVÉHO SVETA