Komunitný plán obce

Komunitný plán sociálnych služieb v obci Dolné Otrokovce na roky 2018 – 2022