Rekonštrukcia elektroinštalácie

I. etapa opravy elektrických rozvodov a elektrického rozvádzača na budove Materskej škôlky Dolné Otrokovce

20150221_162424 20150221_162407 20150221_162351