Zápisnica OZ 10/2023

Zverejnená zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 12.10.2023

zápisnica 10-2023e