Záverečný účet obce Dolné Otrokovce za rok 2022 – NÁVRH

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 – NÁVRH  s obsahom:    

1. Rozpočet obce na rok 2022

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Dolné Otrokovce r. 2022-návrh

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce 2021-2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.

Je spracovaný v súlade so záväznými regulatívnymi KURS (Koncepcie Územného Rozvoja Slovenska) 2011 v územnom pláne regiónu TTSK  a v rozpracovanom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030, v súlade s hlavnými smermi rozvoja územia.

PHRSR Dolné Otrokovce 2021 2030 schválený

Stavanie mája 2023

Obec Dolné Otrokovce pozýva všetkých občanov na tradičné Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2023 (t.j. v nedeľu) o 16:30 hod. v centre obce.

Občerstvenie zabezpečené.

Tešíme sa na Vás.

Očkovanie psov

Dňa 22.4.2023 (sobota) na mieste pred Obecným úradom v čase od 13:00 do 14:00 hod. bude prebiehať očkovanie psov proti besnote za poplatok 8,- eur a čipovanie nových psov za poplatok 15,- eur. Záujemcom sa budú očkovať psy aj proti iným ochoreniam.

Mať zavakcinovaného a začipovaného psa je zákonnou povinnosťou chovateľa. So sebou si nezabudnite priniesť aj očkovací preukaz psa.

MVDr. Hraška, obvodný veterinárny lekár


Výstraha pred silným vetrom – 27.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 27.03.2023 od 10:00 do 21:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

  • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
  • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
  • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
  • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
  • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
  • obmedziť šoférovanie
  • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
  • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
  • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
  • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Zmluvy 2023

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
Fidelity Trade, s.r.o.15/2023Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.202222.05.202329.05.202330.05.2023192,00 €Fidelity trade - Dodatok č.1 - obec Dolné Otrokovce- dvojitý zber
FCC TRNAVA s.r.o14/2023Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skladovaní odpadu 14.05.202315.05.202316.05.20230,00€Dodatok k zmluve FCC
Pôdohospodárska platobná agentúra13/2023Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB611.05.202312.05.202313.05.20230,00 €Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACB6
ROVAMI s.r,o.12/2023Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 1.2.201817.04.202303.05.202304.05.20230,00 €Zmluva rovami - Dolné Otrokovce
Generali Poisťovňa2408915050Skupinové úrazové poistenie - aktivačné práce28.02.202328.02.202301.03.202315,56 €Poistná-zmluva - aktivačné práce (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.A/3135/09/2012Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov a systémovej podpore - GIS Cintorín10.02.202315.02.202316.02.202378,00 €Dodatok-č.1-ku-zmluve-č.-A3135092012-GIS-Cintorín (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-07-04vs2Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - IR - DCOM - reg10.02.202315.02.202316.02.202390,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2017-07-04vs2-IR-DCOM-reg (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2016-04-11dh1Dodatok č. 1 k zmluve - aktualizácia programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Registratúra10.02.202315.02.202316.02.202396,00 €Dodatok-č.-1-ku-zmluve-č.-tz2016-04-11dh1-registratúra (.pdf)

Faktúry 2023

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČOPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúrý vr. DPH
20230000502220074337KONICA Minolta Slovakia31338551prenájom tlačiarne-3/2310.03.202320.03.202366.01
20230000491052308864MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-vyúčtovanie-MŠ, VO, OCU28.02.202307.04.2023500.81
20230000488323688156Slovak Telekom, a.s.35763469telekomunikačné služby-OcU01.03.202320.03.202323.58
20230000478323847456Slovak Telekom, a.s.35763469telekomunikačné služby01.03.202320.03.202319.99
20230000460000230002VAMIX53620305ŠJ - potraviny06.03.202320.03.2023340.91
20230000453013006020ARRIVA Trnava, a.s.36249840dopravné služby 2/2328.02.202314.03.2023220.4
20230000440257074997FCC Trnava31449697vývoz komunálneho odpadu - 02/202328.02.202321.03.2023888.05
20230000430102303101Fidelity Trade s.r.o.50254081biologicky rozl.kuchyn.odpad-2/2306.03.202320.03.2023134.4
20230000421012323894MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-šatne, DS01.03.202315.03.2023113.22
20230000411012323893MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-VO, MŠ, OcU01.03.202315.03.2023412.25
20230000408698232880SPP, a.s.35815256plyn- OCU, MŠ01.03.202331.03.2023459
20230000390002386000Lindstrom, s.r.o.35742364prenájom rohože - Ocu01.03.202315.03.202320.21
20230000380002300439AMARENA, s.r.o.46084401MDŽ-výzdoba sály- obrusy27.02.202309.03.202301.03.202350.54
20230000370311002066Róbert Gašparík - mäsovýroba36282782ŠJ-mäso-potraviny24.02.202301.03.202352.49
20230000365022303014Poradca podnikateľa31592503ročný prístup -vssr.sk27.02.202327.02.2023204
20230000350000023001VAMIX53620305ŠJ-potraviny19.02.202305.03.2023271
20230000343013005934ARRIVA Trnava, a.s.36249840dopravné služby30.01.202313.02.2023225.89
20230000330000231143Odpadový hospodár46708740ročná licencia - elo.sk21.02.202328.02.2023120
20230000320020230763A-Z veľkoobchod s.r.o.36223611lyžice a vidličky do KD20.02.202306.03.202320.02.2023162
20230000310311001300Róbert Gašparík - mäsovýroba36282782ŠJ-potraviny-mäso03.02.202308.02.202347.28
20230000300000202306Papilion plus, s.r.o.50751875údržba okien - KD, OcU, MŠ20.02.202320.02.202320.02.2023150
20230000290020230672A-Z veľkoobchod s.r.o.36223611poháre, misy nerezové, košíky-KD14.02.202314.02.2023769.58
20230000281010526402Slovak Telekom, a.s.35763469telekomunikačné služby-mobil14.02.202301.03.202330.06
20230000270012300912CONCEPT Slovensko s.r.o.34122117umývačka riadu - ŠJ03.02.202317.02.2023299
20230000260257074555FCC Trnava31449697vývoz odpadu-1/2331.01.202321.02.20231412.7
20230000258321909982Slovak Telekom, a.s.35763469telekomunikačné služby-OCU01.02.202320.02.202323.58
20230000248322081602Slovak Telekom, a.s.35763469telekomunikačné služby-MŠ01.02.202320.02.202319.99
20230000230102302100Fidelity Trade s.r.o.50254081biologicky kuchynský odpad07.02.202321.02.202367.2
20230000220231100974CWS-boco Slovensko, s.r.o.31411045prenájom rohože-MŠ23.01.202313.02.202320.03
20230000210002376281Lindstrom, s.r.o.35742364prenájom rohoží01.02.202315.02.202320.21
20230000208649808033SPP, a.s.35815256plyn-Ocu,MŠ01.02.202303.03.2023487
20230000191012318318MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-VO,MŠ,Ocu01.02.202315.02.2023412.25
20230000181012318319MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-DS,šatne01.02.202315.02.2023113.22
20230000170202330063ProSchool s.r.o.45649201vzdelávanie - MŠ02.02.202312.02.2023110
20230000161052303185MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-vyúčtovanie OcU,MS, VO31.01.202310.03.2023617.66
20230000150230203378EXO Technologies36485161doména dolneotrokovce.sk13.02.202301.03.202314.75
20230000142220067209KONICA Minolta Slovakia31338551prenájom tlačiarne05.02.202315.02.202366.01
20230000132220061012KONICA Minolta Slovakia31338551prenájom tlačiarne05.01.202315.01.202366.01
20230000120000230015PEČIATKY-VIZITKY31735347pečiatky+vizitky24.01.202307.02.2023113.09
20230000110311000425Róbert Gašparík - mäsovýroba36282782ŠJ - mäso13.01.202318.01.202348.28
20230000100311000694Róbert Gašparík - mäsovýroba36282782ŠJ-mäso20.01.202325.01.202345.96
20230000090002023001Elektro LIGHT44972741demontáž vianočného osvetlenia09.01.202327.01.2023310.31
20230000080230003162Lamitec, spol. s r.o.35710691kancelárske potreby13.01.202327.01.2023179.87
20230000070102313859Websupport. s.r.o.36421928dolneotrkovce_1 (The hosting)13.01.202327.01.202392.28
20230000060340023771J&I Mobile s.r.o.03931780púzdro na mobil+ sklo18.01.202318.01.202321.01.202334.39
202300000500000245192U spol. s r.o.17315786vlajky SR+EU,obecná, znak SR, smútočná v12.01.202319.01.202381.2
20230000042301000198SOFT-GL s.r.o.36182214ŠJ - program-aktualizácia+servis12.01.202327.01.202357.6
20230000030230100028biobio s.r.o.53493711ŠJ-biologicky kuchynský odpad05.01.202319.01.202372
20230000021012313163MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-OcU, MŠ, VO01.01.202315.01.2023412.25
20230000011012313164MAGNA ENERGIA, a.s.35743565elektrina-DS, šatne01.01.202315.01.2023113.22