Privítanie Mikuláša a Vianočné trhy 2023

Obec Dolné Otrokovce srdečne pozýva všetky deti a dospelých na príchod Mikuláša a Vianočné trhy dňa 9. decembra 2023 o 15:00 hod. v  Kultúrnom dome v Dolných Otrokovciach

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

2023 VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady2023

 

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

2023 VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

2023 VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

 

VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

2023 VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Dolné Otrokovce

VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

2023 VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia