Daňový úrad Trnava ponúka občanom možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 okrem svojich stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Piešťany ) aj na dočasnom kontaktnom mieste

             zriadenom za týmto účelom v priestoroch

Mestského úradu Hlohovec, na adrese:   ul. M. R. Štefánika 1 , Hlohovec ( priestory klientskeho referátu na prízemí ).

 Zamestnanci Daňového úradu Trnava budú  preberať daňové priznania k dani z príjmov na uvedenom mieste dňa

26.3.2024 a 27.3.2024 v čase: od 08:00 hod do 16:00 hod .