Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024.

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady, zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č. 1 Obec Dolné Otrokovce je zriadená e-mailová adresa: ocudotrokovce@wircom.sk na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – delegovanie člena a náhradníka okrskovej komisie

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, dňa 23.3.2024.

V súlade § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č. 1 Obec Dolné Otrokovce je zriadená e-mailová adresa: ocudotrokovce@wircom.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – delegovanie člena a náhradníka okrskovej komisie (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 23. marca 2024, v prípade konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2024.

Obec Dolné Otrokovce v súlade s harmonogramom Organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky utvorila 1 volebný okrsok

Určila volebnú miestnosť: Kultúrny dom v Dolných Otrokovciach

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky – Informácia pre voliča

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa bude konať v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00 hod.
Čítať ďalej

Prerušenie distribúcie elektriny – 09.01.2024

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás informuje,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 09.01.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 09:00:00 hod. do 14:00:00 hod.: DOLNÉ OTROKOVCE č. 39,40,41,42,43,44,46,47,47/ZA,48,49,50,50/VE,51,53,54,55,58,58/VE,59,60,70,71,72,88/1,129,130,131,168,188

Zmluvy 2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2024:

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy/dohodyPredmet zmluvy/dohodyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vrátane DPHZmluva vo formáte PDF
Nižňanský Miroslav a ostatní spoluvlastníci01/2024Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti31.01.202420.02.202421.01.20242000,00€Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
FCC s.r.o S000T100019Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu24.01.202431.01.202401.02.20240,00€FCC dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu