Kúzelník – Ľahká

Recept na Nápoj poznania nájdeš pomocou Sprievodcu: na druhej strane, na konci nájdeš miesto, kde je recept ukrytý. V tom mieste je niečo čo ľudia potrebujú každý deň a nedokázali by bez toho žiť. To je prísada receptu.

Na tejto tabuli sú fotografie domov bez ľudí. Nájdi ich a spočítaj. To číslo je poradie prísady pri príprave receptu.

Teraz choď k druhej tabuli.

[divider]

Bojovník – Stredná

V sprievodcovi nájdi nadmorskú výšku obce.

Číslice spočítaj. Výsledok je poradie slova, ktoré nájdeš na tejto tabuli. Čítaj od začiatku a nezabudni počítať aj jednoslabičné slová. Nájdené slovo si zapíš.

Zisti, v ktorom roku prišiel do obce prvý autobus.

[divider]

Vedomec – Ťažká

V prvom dome býva gazda s rovnakým menom ako meno Archanjela, ktorému je zasvätený kostol v Dolných Otrokovciach. Radúz nesusedí s Ladou. Vesna tká plátno. Barbora chová sliepky.

[divider]