Kúzelník – Ľahká

Uhádni hádanku: Dobrý sluha no zlý pán. Nepozorných popáli a studených rozpáli. Je to prísada receptu.

Na tejto tabuli sú fotografie motýľov. Nájdi ich a spočítaj. To číslo je poradie prísady pri príprave receptu.

Teraz choď k tretej tabuli.

[divider]

Bojovník – Stredná

V akej vzdialenosti od obce hniezdi včelárik zlatý?

[divider]

Vedomec – Ťažká

Ten, kto má rovnaké meno ako chrobák na 1. obrázku z tejto tabule, nesusedí s Deziderom. Hospodár na konci ulice pestuje pšenicu. Ctirad nesusedí s Jaroslavou. Ani jeden Deziderov sused nechová kozy.

[divider]