Kúzelník – Ľahká

Na tejto tabuli fotografia lode. Nájdi ju a spočítaj vysoké stožiare a komíny. Tieto čísla odomknú amulet Dolných Otrokoviec.

Teraz ti poviem, kde je amulet Dolných Otrokoviec ukrytý. V strede Sprievodcu je mapa. Amulet je v modrom, hore medzi prvým a druhým.

Choď tam, nájdi a odomkni amulet.

[divider]

Bojovník – Stredná

Aké bolo povolanie Dezidera Engela, počas jeho plavby na lodi Carpathia?

Na pamätnej tabuľke pri studni je zobrazený ornament, ktorý pozostáva z viacerých uzatvorených obrazcov. Spočítaj ich.

Pomenuj rytiera čo za štítom Dolných Otrokoviec stojí.

Heslo (ovocie a nápoj) zistíš takto: Zo slov zober iba prvé písmená, jednotlivé čísla spočítavaj až pokiaľ ti nezostane jednociferné číslo. Až na jednu výnimku.

Jedna je m. Dve je o. Tri je y. Štyri je i. Päť je a. Šesť je d. Sedem je t. Osem je k. Deväť je s. Pol kilometra je v.

V strede Sprievodcu je mapa. Amulet je na najvyššom modrom. Choď tam, nájdi a odomkni amulet.

[divider]

Vedomec – Ťažká

Ten, kto má rovnaké meno, ako čašník z Carpathie pestuje ľan a nebýva v prvej polovici ulice. Jaroslava susedí s výrobcom sirupov. Michal vyrába syr z ovčieho, alebo z kravského mlieka. Ten, kto býva v strede ulice pestuje bylinky.

 

Kombinácia zámku je v sprievodcovi.

Prvé číslo nájdeš na Druhej strane Sprievodcu. Je to štvorčíslie. Spočítaj jednotlivé číslice v ňom a od tohto súčtu odrátaj číslicu, ktorá v Sprievodcovi nasleduje za prvým štvorčíslím.

Druhé číslo nájdeš na tretej strane Sprievodcu. Zisti v akej nadmorskej výške je najvyšší bod náučného chodníka Cesta chotárom Dolné Otrokovce. Zaokrúhli ho na celé desatinné miesta nahor a spočítaj jednotlivé číslice.

Tretie číslo nájdeš na mape v strede Sprievodcu. Zelené spočítaj s modrými a podel lavičkami.

Posledné číslo nájdeš v tejto hádanke: Plná nádrž na vodu má objem 1 m3. Jeden sud má objem 125 litrov. Koľko sudov je možné naliať do nádrže?

[divider]