Prerušenie distribúcie elektriny – 09.01.2024

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás informuje,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 09.01.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 09:00:00 hod. do 14:00:00 hod.: DOLNÉ OTROKOVCE č. 39,40,41,42,43,44,46,47,47/ZA,48,49,50,50/VE,51,53,54,55,58,58/VE,59,60,70,71,72,88/1,129,130,131,168,188