Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce

na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14. 3. 2018 bez dodávky elektriny.

 

V čase od 08:15 hod. do 10:45 hod.:

Dolné Otrokovce č.

1,11,12,129,13,130,131,132,133,135,136,137,138,139,14,140,141,142,143,147,

15,16,168,18,186,188,189,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,29,3,30,31,32,33,34,35,

36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,5,50,51,53,54,55,58,59,60,7,70,71,72,8,9.

 

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:

Dolné Otrokovce č.

100,101,103,104,105,106,107,108,109,111,112,113,114,115,116,117,118,119,

120,121,123,124,125,126,146,165,166,167,170,172,177,181,182,184,190,60,

63,64,65,66,75,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99.