Studňa s vahadlom

V mesiaci august 2015 vyrástla v centre obce replika studne s vahadlom. Je jednou zo zaujímavostí, ktorá zdobí obec.

Takáto studňa stála na tomto mieste pred štyridsiatimi rokmi, tieto studne sa stavali pre napájanie dobytka a najmä koní. Kedysi tu stál veľký majer, ktorý bol asanovaný v osemdesiatich rokoch, kde boli kone ktoré slúžili roľníkom a neskôr družstevníkom.

Celkovo takýchto studní pre potreby dobytka boli v obci štyri.