pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Dolné Otrokovce

Pozvánka

 

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2023 t.j.  štvrtok o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 Zahájenie

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Vodomerná šachta
 3. Rozhodnutie o aplikácii – obecný rozhlas
 4. Osvetlenie v parku
 5. Rôzne
 6. Záver              

Účasť všetkých poslancov nutná!

 

                                                  Biščiaková Katarína

                                                                     starostka obce

pozvánka 10-2023

Mesiac úcty k starším

Voľby NR SR 2023- zápisnica

Zverejnenie zápisnice z Volieb NR SR 2023.

Voľby NR SR 2023-zápisnica

Pozvánka na stretnutie Obecného zastupiteľstva 9/2023

Pozvánka

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

Dňa 18.9.2023 t.j.  pondelok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie výšky školného poplatku v Materskej škole
 4. Schválenie uzatvorenie Dodatku č.3 SOÚ
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

pozvánka 9-23

Súťaž vo varení gulášu 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu 2023

Dňa 9.9.2023 o 10:00 hod. za Kultúrnym domom v Dolných Otrokovciach

Prihlásiť sa môžete do PONDELKA 4.9.2023 na Obecnom úrade.

Dožinky 2023 – fotky

Dožinky 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť ukončenia zberu úrody – žatvy

Dožinky 2023

 

Poďakovanie za úrodu sa bude konať dňa 29. júla 2023 o 15,00 hod. v areáli Kultúrneho domu v Dolných Otrokovciach.

      Program:

 • Dožinkový sprievod obcou
 • Občerstvenie
 • Posedenie pri hudbe a speve

Oslava dňa detí 2023