Vyberové konanie na riaditeľa MŠ

Podmienky tu

Voľby do Európskeho parlamentu

Milí spoluobčania tu nájdete potrebné informácie k voľbám do europského parlamentu

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK tu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu tu

Informácia pre voliča tu

Vyhlásenie volieb do EP tu

Zoznam politických strán a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu tu

Prezidentské voľby 2019

Emailova adresa na doruČenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu tu

Informácie pre voliča tu

Vyhlásenie volieb prezidenta SR tu

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK tu

Mikuláš 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb tu 

Zápisnica z volieb tu 

 

Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 je obec povinná zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Počet obyvateľov obce Dolné Otrokovce ku dňu vyhlásenia volieb – 10. 7. 2018 :  382

Informácie pre voliča tu

Oznámenie o počte poslancov tu

Určenie zapisovateľa  miestnej volebnej komisie tu

Zoznam kandidátov na starostu tu

Zoznam kandidátov na poslancov tu

 

Guláš 2018

Pozývame Vás na súťaž vo varení gulášu aj tento rok

Dožinkové slávnosti 2018

MDD 2018

Medzinárodný deň detí

Zber cartridgov a tonerov

Každoročne skončí na skládkach s nebezpečným odpadom bez možnosti ďalšej recyklácie približne 500 miliónov cartridgov a tonerov. Správy o globálnych katastrofách akými sú úniky ropy sa šíri rýchlosťou blesku, málokto však vie, že počas výrobného procesu tonerovej kazety sa spotrebuje približne 3,5 litra ropy. Napriek tomu väčšina tonerov končí na skládkach a ich možná recyklácia takmer nikoho nezaujíma. Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!
Redukcia, repase a recyklácia, to je poradie operácií, ktorými môžeme znížiť množstvo odpadu vyhodeného na skládkach.
Ochrana životného prostredia a recyklácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Z toho dôvodu sme sa aj my rozhodli prispieť k ochrane životného prostredia zberom použitých cartridgov a tonerov. Na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach sa nachádzajú zberné boxy, do ktorých ukladáme použité atramentové cartridge a laserové tonery. Ak máte záujem o ochranu životného prostredia, môžete tak prispieť aj týmto malým činom. Použité cartidge a tonery môžete priniesť na Obecný úrad v Dolných Otrokovciach. Musia byť vložené v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené (aby nedošlo k ich poškodeniu).
FAKTY
– Ročne sa na celom svete vyhodí cez 500 miliónov cartridgov a tonerov!
– Celková hmotnosť vyhodených cartridgov a tonerov je rovnaká ako hmotnosť 112 463 osobných automobilov!
– Ak všetky vyhodené cartridge a tonery poskladáte vedľa seba, obopnú 3x rovník!
– Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!
– Cartridge a tonery môžu byť znovu použité až 4x!

Skládka, kam sú odvážané raz použité tonery a cartridge.

Zber elektronického odpadu

 

Obecný úrad Dolné Otrokovce v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 20.03.2018 (utorok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.