VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

2023 VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce