VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

2023 VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby